Veslemøy Lian demonstrerer under Sian-demo i Oslo. Foto: Stillbilde fra YouTube

Veslemøy Lian (60) er ytringsfrihetsforkjemper og pådriver bak gruppen Størst av alt er ytringsfriheten, også kalt «de gule skjortene». I et forsøk på å samle inn penger via Spleis i Sparebank 1, slik at de kunne stille opp med materiell til Sian-demoen i Bergen, ble Lian møtt med utestengelse. Innsamlingsaksjonen «STOPP Sian» får stå.

Innsamlingen «VESLEMØY-metoden – Til kamp for ytringsfriheten §100 i norges grunnlov.» er fjernet fordi den ikke er i tråd med vilkårene våre. For mer informasjon, se https://www.spleis.no/terms

Spleis tok ned innsamlingen før den fikk kommet skikkelig i gang. Grunnen Spleis oppgir til Lian i en e-post, er følgende:

Først av alt vil vi slå fast at Spleis selvfølgelig er for ytringsfrihet.

Vi er gjort kjent med at pengene fra ovennevnte innsamling skal brukes i forbindelse med et SIAN-arrangement i Bergen.
Når det gjelder bruken av Spleis er det imidlertid slik at vi som eier av denne innsamlingstjenesten har forbeholdt oss retten til å kunne bestemme hvilke typer innsamlinger som aksepteres. Det vises i den forbindelse til vilkårene for tjenesten, som innsamler aksepterer ved å ta i bruk tjenesten.

I enkelte tilfeller der det viser seg at det er motstridende interesser involvert og hvor Spleis, etter en samlet vurdering, ikke ønsker å bli assosiert med en innsamling, velger vi således å begrense tilgangen til tjenesten.

Vår beslutning om å stenge ovennevnte innsamling er således ikke et uttrykk for et ønske om å begrense ytringsfriheten.

Lian forteller Document at Størst av alt er ytringsfriheten blir stemplet som Sian-støttespillere og rasister fordi de tar ytringsfriheten i forsvar, men at deres kamp er en kamp for alles ytringsfrihet.

– Vi tar alles ytringsfrihet i forsvar, uavhengig av hvem de er. Om det er Sian eller vindkraftmotstandere. Det er det som er Størst av alt er ytringsfriheten sin oppgave. Vi tar ikke stilling til ytringens innhold.

Spleis skulle hjelpe Størst av alt er ytringsfriheten med å kjøpe inn nødvendig materiell til demonstrasjoner over det ganske land. Teksten for innsamlingen på Spleis lyder følgende:

VESLEMØY-metoden – Til kamp for ytringsfriheten §100 i norges grunnlov.

Gi Veslemøy Lian og hennes medaktører et bidrag for å støtte reise i det langstrakte land, innkjøp av T.skjorter og nødvendig plakatmateriell med påskriften: «Størst av alt er ytringsfriheten».

Denne bevegelsen har ingen tilknytning til noen organisasjon eller politikk.

Vanlige borgere fra alle ståsted har nå mulighet til å bli med å fronte vår selvsagte ytringsfrihet nedfelt i norsk grunnlov §100 -og rett til å møte opp i enhver demonstrasjon som går for eller imot våre meninger i alle saker, alt fra vindmøller og natur -og økonomisk nasjonal ødeleggelse til bompenger og religion -og kulturkrasj.

En oppfordring er å begynne med en BINDERS på uteplagg -dette var en klar beskjed under krigen om at man tok avstand fra Nazister og landssvikere -tror tiden er inne for å feste bindersen igjen og vise hva vi ikke står for!

Banken gjør således akkurat det de sier de ikke ønsker å gjøre: begrenser ytringsfriheten. Innsamlingen STOPP Sian, som får stå urørt, har således samme økonomiske mål: Å samle inn penger slik at de kan kjøpe utstyr. Det som skiller Størst av alt er ytringsfriheten og Stopp Sian, er at den ene parten vil styrke ytringsfriheten, mens den andre ønsker å bruke utstyret til å overdøve den.

Jeg går ikke inn i retorikken eller symbolbruken til dem som har fått en lovlig rett til å stå og snakke en plass i Norge. Det er ikke min sak, det er det andre som tar seg av. Folk spør meg: «Hva syns du om Sian? Liker du det dem sier?» Det svarer jeg aldri på, for det har ikke noe med min sak å gjøre, sier Lian og legger til:

Det er en liten felle, det å ta stilling til innhold. Skal vi ta stilling til innhold, så fjerner vi oss fra ytringsfriheten.

Til spleis har Document stilt følgende spørsmål:

Dere har i dag en pågående spleis på «STOPP Sian», hvorfor får denne spleisen leve fritt, men en spleis for å styrke ytringsfriheten blir stanset? Tar Sparebank 1 og Spleis politiske avgjørelser i henhold til hvem som får lage spleis og ikke? Eventuelt, ser dere at dere driver politisk diskriminering?

Spleis har ikke svart på Documents henvendelse.

 

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Bestill Kent Andersens bok om klimasaken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.