Sakset/Fra hofta

Carl I. Hagen i Høyesterett i januar 2016. Den gang gjaldt det hans egne pensjonsrettigheter i saken mot Statens pensjonskasse. Hagen tapte den kampen, men nå er han klar for nye kamper, også for pensjonistene, som lovgiver på Stortinget. Hagen stiller etter alt å dømme til valg i to fylker ved neste års Stortingsvalg. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

– Den beste regjering for landet etter valget vil være en regjering utgått fra Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, skriver Carl I Hagen i et brev til medlemmene i Oslo og Oppland Frp. Document har brevet, og torsdag kommer han til Document-TV for å forklare hvordan han vil få dette til.

Han gir selv et ikke så rent lite oppsiktsvekkende hint:

– Jeg var imot at FrP gikk i regjering i 2013 som en mindretallsregjering med H og FrP og med en tilleggsavtale som bandt regjeringen til V og KrF, når det var åpenbart at i mange saker ville det vært lettere å få hjelp fra AP.

Allerede her signaliserer Carl I Hagen at han mener alvor med sitt comeback i norsk politikk. «Gamle Frpere» vil glede seg stort, men hva vil hans motstandere, liberalistene og «globalistene» i Fremskrittspartiet gjøre med en så åpenbar utfordring til store deler av dagens Stortingsgruppe, for ikke å si partilederen?

Siv Jensen er ikke nevnt med et ord i brevet som Gudbrandsdølen Dagningen (bak betalingsmur) var først ute med å offentliggjøre eksistensen av. Men i innledningen av brevet kommer den gamle taktiker med en forklaring:

– Dette sa jeg ikke offentlig for nettopp å ikke bli beskyldt for å motarbeide FrPs ledelse og for å la den valgte partiledelse få gjennomføre sin hovedmålsetning for partiet som åpenbart var regjeringsdeltagelse. Resultatet av denne valgte hovedstrategi er at partiet er redusert til 10-12% mot daværende 30% i 2006.

Jeg vil gjerne påvirke partiet til å gjenvinne sin tidligere posisjon som største parti på ikke-sosialistisk side med klare, konkrete og tungtveiende standpunkter i viktige politiske saker, samt en arbeidsform og synspunkter på den fremtidige styringen av Norge som bygger på sunn fornuft og ikke såkalt politisk korrekthet.

Så lister Hagen opp 15 punkter som han vil kjempe for, enten det blir som Stortingsrepresentant for Oslo, eller kona Elis hjemfylke, Oppland. Vi vil verken vil eller kan offentliggjøre alle punktene før torsdag, men her er en smakebit.

– All underregulering av pensjoner må opphøre, flyktninge- og innvandringspolitikken må endres radikalt. Det samme med U-hjelpen. Norge må sette seg selv først, vi kan ikke løse alle verdens problemer alene, ei heller verdens klimaproblemer!

Oppsummering

Carl I Hagen vil selv få anledning til å presentere sin 15 punkter på Document (nett og TV) torsdag, men vi tar med hans oppsummering av brevet:

«Fra nå av og frem til valget 2021 bør FrPs stortingsgruppe legge gjeldende program til grunn for sitt arbeid. De mange gode programposter og prinsipper som ikke kunne følges opp når partiet var i regjering må nå følges opp i form av Representantforslag, skriftlige spørsmål, spørretimespørsmål og i merknader i innstillinger fra stortingskomiteene. Markedsføringen av FrP må være rettesnoren og eventuelt samarbeid i komiteene med FrP må baseres på hvilke partier som vil komme FrP mest i møte i den enkelte sak. FrP må ikke fremstå som et haleheng til regjeringen.

Dersom det overhodet skal komme på tale med et samarbeid med regjeringspartiene om statsbudsjettet for 2021 må det kun skje dersom FrP har fått gjennom mange av de synspunkter som er nevnt over. For FrP er det ingen katastrofe om det blir regjeringskrise og AP må overta regjeringsmakten frem mot valget idet det også vil synliggjøre kaoset på den rødgrønne sosialistiske side.

Nå må det innføres to slagord mot valget 2021:

Norge først!  og FrP først!»