Statistisk Sentralbyrås oversikt over velgermassen ved årets valg viser at over halvparten av Oslos velgere har høyere utdanning, mens bare en fjerdedel av velgerne i Oppland har det samme. Enkel Erasmus-logikk forteller oss at høyere utdanning ikke er noen garanti for kloke valg og beslutninger.

Aldri før har så mange kunnet avlegge stemme ved et stortingsvalg i Norge, som i år. Nær 3,9 millioner stemmeberettigede kan stemme, og SSBs oversikt inneholder flere interessante opplysninger.

Utdanning

I Oslo har over halvparten av de stemmeberettigede universitets- eller høyskoleutdanning. I Akershus, Sør-Trøndelag og Hordaland er også andelen over 35 prosent. I Oppland, Hedmark og Østfold er andelen rundt 27 prosent.

Skjermdump: SSB

Dette er i seg selv ingen overraskelse, all den tid landets hovedstad er sete for Storting og styringsverk med deres hær av konsulenter og lobbyister, samt et universitet og flere høyskoler.

Når en så kan lese seg til at 20 prosent av de stemmeberettigede i Oslo har innvandrerbakgrunn, er selv innvandrer eller er født i Norge av to innvandrere, og tar med at at folk med innvandrerbakgrunn generelt sett ikke har høyere utdanning, blir skjevheten enda mer interessant.

Skjermdump: IMDi

I Sogn og Fjordane er det kun 3 prosent som har innvandrerbakgrunn, men holder vi oss til Oppland, som har en innvandreandel (av befolkningen i 2019) på vel 12 prosent, finner vi at de har en større andel med høyere utdanning en den norsk-norske befolkningen.

Skjermdump: IMDi

I august kunne vi lese hvordan ytre venstre fosser frem på Oslo-måling – MDG/Rødt/SV: 35 prosent, og senest fredag kom en ny måling som viser kraftig vekst for SV i Oslo,

Det kan kanskje forklare at rød-styrte Oslo kommer med «valgvinnere» som «Modell for nytt inntakssystem i Oslo-skolen basert på etnisitet og kjønn skaper reaksjoner» og «Oslo-ordføreren: Vi er klar til å ta imot evakuerte afghanere – har ingen øvre grense«.

Den politiske nestoren og ringreven Carl I. Hagen har høyere utdanning. Likevel valgte han å stille til valg for FrP i Oppland. Jon Helgheim gikk fra Buskerud til Oslo. Helgheim hadde ikke noe valg, for han ble vraket i Buskerud.

Carl I Hagens valg kan vise seg å ha vært et klokt valg, for den siste meningsmålingen fra NRK-Norstat tyder på at han berger FrPs ene mandat i Oppland, mens fredagens måling for Oslo antyder at Helgheim ikke vil få nok stemmer som FrPs andrekandidat.

Denne halvstuderte røveren ønsker alle et godt og ikke minst et klokt valg!

Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo (SSB)

Les også:

Når de unge svikter MDG, forsvinner også det som skulle være partiets hjerte

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂