Dette er ikke «sårbar» ungdom, men voksne mordere. Foto: polisen

Svensk rettsvesen er ikke lenger skikket til å straffe befolkningen i henhold til alminnelig rettsfølelse. Akkurat som i Norge har det vært tradisjon for å rehabilitere de kriminelle fremfor å straffe dem. Dette fungerte bra så lenge demografien besto av nordmenn og svensker. Før hadde folk røtter, familie og en ønsket fremtid i landet. Da var det viktig å tilrettelegge for at de kriminelle skulle fungere i samfunnet etter endt soning.

Nå har vi fått en annen befolkning. Fremdeles er det mange av de opprinnelige innbyggerne som ikke forstår at folk er forskjellige og at mange nye innbyggere er preget av islamsk oppvekst som ofte har et voldelig preg. Og de er voldelige på en annen måte. Det er en råskap som vi er ukjente med og som er skremmende for oss. Vi hadde vært forskånet for dette og hadde laget oss regler og lover som baserte seg på vår egen kultur som, med få unntak, var fri for barbari.

Fordi innvandrere ikke har noen røtter i de nye vertslandene, så er det også mye lettere for dem å rømme fra landet når politiet jakter på dem. I familiens hjemland bor det slektninger som tar seg av dem. Dette burde ha vært et sterkt argument for automatisk tap av norsk eller svensk statsborgerskap uavhengig av fødeland etter drapsdommer. Så ville vi i det minste ha blitt kvitt problemet. Men slik er det ikke.

I denne siste drapssaken fra Ånge i Sverige har den eldste morderen på 21 år allerede rømt fra Sverige til sannsynligvis hva som er hjemlandet hans. De to morderne på 18 og 21 år drepte en 20-åring ved å teipe over luftveiene hans. Det var et ran hvor offeret døde av kvelning.

Mannen blev hotad med pistol, fasttejpad i armar och ben och sparkad i huvudet och på kroppen. Under händelsen blev han även tejpad över luftvägarna och dog så småningom av kvävning.

Enligt polis och åklagare var händelsen ett rånmord där gärningsmannen lämnat platsen med klockor, datorer och andra värdesaker.

20-åringen från Ånge blev överrumplad i hemmet, tejpades fast och misshandlades svårt.

Innan rånet var över tejpade gärningsmännen för luftvägarna – och lät honom kvävas till döds.

Nu döms en 18-åring till nio års fängelse för det brutala mordet.

De to morderne var en del av en gjeng på fire som brøt seg inn, ranet, torturerte og til slutt drepte 20-åringen. Expressen skriver:

En 18-åring, hemmahörande i Malmö, har pekats ut som ledande vid dådet. Han döms nu till nio års fängelse för mord, människorov, grovt rån samt en rad andra brott.

En 28-årig man döms till två år och sex månaders fängelse för rån. En 25-åring döms till ett år och nio månaders fängelse för medhjälp till grov stöld, övergrepp i rättssak och ringa narkotikabrott. En 78-åring döms till villkorlig dom för medhjälp till grov stöld.

Ytterligare en man misstänks för mord. En 21-årig man som flydde Sverige två dagar efter händelsen. Han reste då till Egypten och polisen har senare kunnat följa hans spår till Libanon. Han är internationellt efterlyst och häktad i sin utevaro.

Sverige har strafferabatter for unge kriminelle. SVT har gransket hvordan dette fungerer. De under 21 år har underutviklet ansvarsfølelse, mener den svenske regjeringen.

Ungdomsrabatten gäller dömda personer som är under 21 år vid brottstillfället och motiveras bland annat av att forskning visar att unga har en outvecklad ansvarsförmåga jämfört med vuxna och att de drabbas hårdare av frihetsberövande än vuxna.

Enkelte politikere har forsøkt å fjerne denne strafferabatten, med det argument at man faktisk er myndig når man er 18 år og at det henger igjen fra en tid hvor myndighetsalderen var 21 år. Det er ofte de samme venstreliberale politikerne som her mener at menn under 21 år har underutviklet ansvarsfølelse som synes at stemmeretten bør senkes til 16 år. Men man kan ikke få i pose og sekk. 18-åringer er enten myndige og dermed voksne, eller de er barn og dermed ikke myndige.

Så sent som juli i år gjorde svenskene et nytt forsøk på å få fjernet strafferabatten for de mellom 18 og 20 år.

– I dag särbehandlar straff­systemet personer i åldern 18–20 år som begår allvarlig brotts­lighet. Det kan inne­bära att personer som är 18 år och som begår allvarliga brott får sina straff ned­satta till hälften. Det är inte rimligt. Vid grova brott måste sam­hället kunna reagera kraft­fullt och en krimi­nell livsstil avbrytas i tid, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Dette lovforslaget er ute på høring og forventes å tre i kraft 1. januar 2022. Sverige går under mens politikerne flikker litt her og der. Denne 18-åringen er nok ute etter en 4-5 år.

Danskene leder an med dobling av strafferammen ved gjengkriminalitet. Dette vil vi ha i Norge også, for Sverige kommer til å fortsette å eksportere vold. Vi har overvært flere rettssaker i Oslo tingrett med «svensker» på tiltalebenken.

Vi må være føre var. De svenske tilstandene kommer raskt nå som vi har økt andelen av voldsparate unge menn.

Expressen

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.