Afghanere er en av de nasjonalitetene det kommer flest av til Sverige. Men enkelte politikere vil bare ha enda flere. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Sverige er drastisk endret på grunn av massiv innvandring de senere år. Men for noen er det på langt nær nok. Både FN og EU krever at Sverige øker takten og blir «mer sjenerøse». Man vil bare pøse på med innvandring.

Bare i 2019 tok Sverige imot over 115 000 nye innvandrere (ifølge SCB, Sveriges statistiske sentralbyrå).

Av landets ca. 10,3 millioner innbyggere utgjør utenlandsfødte ca. 20 prosent.

Migranter fra Asia og Afrika alene utgjør noe over 1 million mennesker. Store andeler av disse kommer fra land som Somalia, Eritrea, Etiopia, Afghanistan, Irak, Iran og ikke minst Syria.

Også fra europeiske land som Serbia, Tyrkia, tidligere Jugoslavia, Bosnia Herzegovina og Tyskland  har det kommet store kontingenter av migranter til Sverige.

Dette har etter manges mening bidratt til å sette preg på Sverige som nasjon. Det hevdes at dette har ført Sverige inn i en dypt alvorlig situasjon landet vil ha vansker med noensinne å komme ut av. De kritiske røstene har vært mange, og Document har referert mye av denne debatten, i flere artikler – som denne.

Den gang, for drøye to år siden, skrev Document blant annet følgende om situasjonen:

«Den store befolkningsøkningen i Sverige består til stor del av mennesker uten utdanning fra den tredje verdens mest voldelige og dysfunksjonelle land – shitholes, som Trump ville kalt dem – hvor islam dominerer.

De siste fire årene er i snitt to tredeler av alle asylsøkerne menn – de fleste med mildest talt mangelfull skolegang:

Länder i topp de senaste åren är: Syrien, Afghanistan, Irak, statslös (Syrien/Palestina), Eritrea, Somalia och Iran. Arbetsförmedlingen har också rapporterat att minst hälften av de arbetssökande som fått stanna har bristfällig skolgång, många gånger ingen alls. Uppskattningsvis har endast runt tio procent av de nyanlända minst tre års eftergymnasial utbildning. EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans konstaterade i samband med invasionen 2015 att en majoritet av de utomeuropeiska asylsökande som kommer till Europa inte är flyktingar utan välfärdsmigranter.»

Sverige har vært et av Europas mest liberale land med hensyn til å ta imot migranter. Etter manges mening har landet opptrådt bortimot selvutslettende i sin innvandringspolitikk. Det trygge, velfungerende Sverige mange beundret for 30–40 år siden, er nå et fjernt minne i forhold til det man i dag ser av etnisk uro, fremmedgjøring, klansamfunn, massive sosiale utgifter og en kriminalitet mer eller mindre ute av kontroll. Document har skrevet om dette blant annet her

Men alt dette gjør åpenbart lite inntrykk på «sentrale personer» i internasjonal politikk. Der vil de pushe enda mer innvandring på Sverige.

Ifølge Fria Tider ønsker FN at Sverige er «mer sjenerøse»:

«UNHCR-chefen Filippo Grandi kräver nu mer generös invandring till Sverige, uppger TT. Han ser med oro på den så kallade migrationsuppgörelsen i Sveriges riksdag och anser att den svenska invandringspolitiken redan är för restriktiv. Att göra den ännu stramare vore «farligt», hävdar han.

Dette har bakgrunn i at innvandringen til Sverige (ifølge SCB) gikk ned fra formidable 133 000 i 2018 til «bare» 115 000 i 2019.

FN-lederen Grandi  fortsetter:

«Det är dags att lätta på några av de stränga reglerna, däribland restriktionerna kring familjeåterförening. Det är viktigt att åtgärda det. En ensamstående man är betydligt svårare att integrera än en familj», säger Filippo Grandi till TT.

Men han «hyller» også Sverige for den massive innvandringen i mange år:

«… kan inte komma på något annat land som varit lika generöst. Men det viktigaste budskapet är att det måste fortsätta på det viset.»

Man skal fortsette innvandringen for full maskin, altså.

Grandis  synspunkter deles ifølge Fria Tider av EU-kommisjonen, der man særlig er opptatt av at Sverige må «ta sin del» av de såkalte flyktningene som ankommer per båt over Middelhavet:

«Nu vill även EUs migrations- och inrikeskommissionär Ylva Johansson (S) att fler medlemsländer i EU hjälper till att ta emot påstådda asylsökare som kommer via Medelhavet.

«För läget i sommar behöver vi stöd och solidaritet från andra medlemsländer», säger Johansson.

«Detta innefattar också Sverige (…. ) är det tydligt att EU-kommissionen vill ha ett ja även från Sverige.

Johansson säger att hon upprepade gånger bett alla EU:s medlemsländer att ta emot fler invandrare.»

Hva skal til for at man mener Sverige har tatt imot nok av disse innvandrerne, i hovedsak unge menn fra land i Afrika, Midtøsten og Afghanistan?

Kjøp Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂