Det var flere demonstranter som samlet seg utenfor statsminister Boris Johnsons kontor og bolig i nr. 10 Downing Street på onsdag for å uttrykke sitt hat mot at amerikanske politimenn hadde drept en svart mann i USA. Dette hatet ble rettet mot Boris Johnson og mot britisk politi. Folkemassene, med flere pøbler i spissen, ville at politifolkene skulle knele for å underkaste seg og tilkjennegi sine synder som de voldelige rasistene de nå blir brennmerket som.

Vanlige briter rister på hodet og mener at demonstrantene har mistet vettet. Å gå til fysisk angrep på “bobbies” er drøyt. Og hvis politiet forsvarer seg, så “utøver de politivold”. Hva mener demonstrantene at politiet skal gjøre? Legge seg flate på bakken så de kan gå inn i Downing Street for å gi Boris Johnson en omgang juling for å være landets demokratiske folkevalgte leder?

I Storbritannia er det fremdeles en coronavirus lockdown. Alle demonstrantene brøt reglene og britene er rasende over å ha måttet tilbringe over to måneder i hjemmet for å beskytte eldre og helsepersonell mens disse yngre demonstrantene viser at de ikke bryr seg det grann.

At britiske svarte kaster seg over en offerrolle som de overhodet ikke lider under i Storbritanna, virker mot sin hensikt. Dette er splittende for samfunnet. Folk liker ikke å bli beskyldt for å være rasister.

Britene husker godt opptøyene i 2011 med branner og plyndring som spredte seg raskt fra London til de andre byene. Opptøyene kom som følge av at politiet skjøt og drepte Mark Duggan, en svart mann med håndvåpen som var under etterforskning. Skytingen av Duggan ble senere erklært lovlig av domstolen.

Her forteller politiet hvordan de opplevde det i 2011 og sier at de tror det vil skje igjen:
Black lives matter-demonstrasjonen i London har det samme preget og nesten det samme utgangspunktet for opptøyene i 2011. Men er nå langt bedre organisert med etablerte antifa-grupper og andre anarki-bevegelser som helst ser at hele samfunnet brennes ned. Hvis samfunnet en gang skulle bryte sammen, så er det neppe de hypermorale med blomsterkranser i håret som tar over for å bygge et likeverdig, grønt samfunn hvor alle er lykkelige med hver sin vindmølle.

Mange av de voldelige mennene lever på sosiale stønader og sin egen selvvalgte kriminalitet. De er en belastning for samfunnet og de har intet ønske om å bygge opp noe ved hederlig og hardt arbeid. Naive sjeler tror fremdeles at disse kan “reddes” bare de blir gitt tillit og muligheter. De tar feil.

Er det ønskelig at samfunnet skal la denne gjengen overta gatene?:

En knelende britisk politimann utenfor Downing Street 3. juni 2020. Hans svarte kollega avsto. REUTERS/Toby Melville

Demonstrantene vil tvinge politiet til å knele for Black lives matter. Kun noen få politi valgte å knele og den rasende mengden ropte “shame on you” taktfast.

De “fredelige demonstrantene” forsøker å tvinge seg inn:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.