Tavle

Våre politiske ledere har latt seg moralsk utpresse til å godta eller også støtte voldelige demonstrasjoner som nå er ute av kontroll og truer samfunnets stabilitet.

Denne undergravingen av samfunnsmoral har skjedd gradvis. Det er skremmende at den skjer samtidig som våre samfunn er blitt multietniske.
Nå brukes mishandlingen og dødsfallet til George Floyd som et emosjonelt pressmiddel og politiske ledere er tause eller bøyer seg.