Øystein Olsen syntes ikke å fornemme at pressen er ved å vende seg mot hans kandidat. Olsen ville se fremover, journalistene ville ha svar, men det var en del ting Olsen synes man måtte være ferdig med. Det lover ikke godt. Tangen ser bekymret ut. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Nicolai Tangen vil ha i pose og sekk. Han vil både bekle Norges viktigste stilling og beholde sin formue i livsverket AKO Capital. Han har solgt seg ned fra 79 prosent til 43 prosent, men er fortsatt største eier.

Journalistene måtte dra disse svarene ut av Tangen på pressekonferansen. Det var visse ting han ville svare på og andre ting han ikke ønsket å gå inn på. Han reiste bust når journalister spurte hvorfor han ikke solgte seg helt ut. -Hvilke andre som tar en jobb i det offentlige gjør det? spurte Tangen.

Det var en retorisk finte Tangen viste han behersket. Men pressen har hatt tid til å grave så mye i ansettelsesprosessen og hans bakgrunn at den ikke lot seg avspise med smartness. Faktisk var det merkbart at disse retoriske svarene skjerpet pressens mistenksomhet.

Hvor stor er formuen din, lød et spørsmål. Rundt 7 milliarder kroner og rundt 350 millioner pund var plassert i AKO Capital. – Resten var i cash, sa Tangen.

Norges Bank skal ansette en Oljefondsjef med 4 milliarder i cash?

Og med pengene plassert i skatteparadis?

Øystein Olsen fikk store problemer da en ville vite om det nå var fritt frem for andre i Oljefondet til også å gå inn i skatteparadis.

-Vi har et meget strengt regelverk, svarte Olsen.

-Betyr det at andre også står fritt til å gå inn i skatteparadis, gjentok journalisten.

Det ville ikke Olsen svare på. Alle hørte hvordan han gikk utenom. Alle forsto at Tangen har fått viljen sin.

-Det var aldri aktuelt å selge seg helt ut. Da hadde jeg ikke søkt stillingen, sa Tangen. Han snakket som om kravet var at han skulle gi bort pengene. Det var ikke det det var snakk om. Men at han beholder 43 prosent i AKO Capital viser at han vil ha i pose og sekk og Olsen har gitt etter.

Han sa noe annet da han fikk stillingen 26:

Da han 26. mars ble presentert som ny oljefondssjef, uttalte Tangen at «alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes.»

DN har siden avdekket at båndene ikke brytes, men at Tangen skulle fortsette å ha en eierandel når han tiltrådte som oljefondssjef. Under pressekonferansen kom det frem at Tangen beholder en betydelig eierandel i forvalterselskapet Ako Capital. Han beholder 43 prosent av stemmene og 46 prosent av overskuddet, etter at dette er redusert fra dagens 66 prosent.

Nå forteller Tangen at det aldri var aktuelt å selge seg ut. Sannheten betyr forskjellige ting til forskjellig tid.

Tangen er smart, men han er for smart. Nå som journalister har fulgt ham en stund, hører de hvordan han vurderer hva som er lurt å si.

Det er ikke sånn en 100 prosent solid leder skal fungere. Tangen har mange agendaer i hodet samtidig og han ønsker ikke at noen skal ha innsyn i dem. Han vil jonglere. Det er slik han har skapt sin formue.

På amerikansk kalles dette con men. Øystein Olsen kan ha sluppet en con man inn som leder av Norges største pengebinge. Det finnes mange andre scenarier enn at Tangen gjør dumdristige valg og går på kjempetap.

 

 

 

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!