Nytt

Nicolai Tangen beholder i følge Dagens Næringsliv andeler i sitt fond på rundt fire milliarder kroner og får gratis forvaltning, tilsvarende 50-100 millioner kroner. Dette er stikk i strid med det som ble oppgitt da  valget av Tangen ble kunngjort:

I forbindelse med at ansettelsen ble kjent, uttalte Tangen at alle bånd til AKO vil brytes når han begynner i Oljefondet, og at han vil skatte av formuen som i dag ligger i stiftelsen.

– Alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes, sa Tangen da han ble presentert som ny sjef for verdens største fond.

DN forteller en helt annen historie. Tangens selskapsstruktur er innfløkt, slik det ofte er tilfelle når selskap legges til skatteparadis. I Tangens tilfelle har han kontor i London for AKO Capital som forvalter 16 milliarder dollar. Han har selv verdier i fondet, som er registrert på Cayman-øyene og Jersey. Disse skulle han overføre til en veldedig stiftelse Ako Foundation. Det er snakk om fem milliarder kroner. Tangen går ut av styret i begge selskaper.

Men det er ikke hele historien. Det er også et mindre selskap AKO Capital Management. ACM står for den operative delen av AKO Capital, dvs lønninger, regnskap og andre støttefunksjoner. ACM er partner i AKO Capital, men får ikke partnerutbytte.

Dette selskapet skal Tangen overta og drive etter at han tiltrer som oljefondsjef:

Ako Capital Management er en del av Tangens selskapsstruktur med selskaper i Storbritannia, Jersey og De britiske jomfruøyene og som ender opp i en trust på Jersey. Planen er at Tangen personlig, etter opprydning i selskapsstrukturen, vil eie britiskregistrerte Ako Capital Management via Ako Capital (Jersey) Ltd på Jersey mens han er sjef for Oljefondet

Dette synes styret i Norges Bank er helt greit. Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen sier styret ble informert om ordningen og at man nå utformer avtalen i tråd med det etiske regelverket.

Men det stopper ikke der.

Tangen har privat andeler i fond tilsvarende 4 milliarder kroner og disse forvaltes av AKO Capital. Med en særdeles gunstig ordning: Tangen betaler ikke forvalterhonorar. På en så høy sum vil det beløpe seg til mellom 50 og 100 millioner kroner. I året.

Fordelen er i strid med Norges Banks etiske regelverk som forbyr gaver i mange former:

«Ansatte skal ikke for seg selv eller andre motta gave, rabatter, provisjoner, gavekort, tjenester eller andre ytelser som kan gi personlig fordel for den ansatte eller som er egnet til, eller kan være ment, å påvirke ansattes tjenstlige handlinger,» heter det i regelverket.

Visesentralbanksjef Nicolaisen blir langt mer svevende i sitt svar på spørsmålet om gratis forvaltning av fire milliarder er OK.

Man kan også si at Tangens smøretur til USA for 30 nordmenn, hvorav flere topper i forvaltning og styringsverk, var brudd på de etiske reglene. Det er blitt et problem for de som takket ja til turen og lot Tangen spandere.

Nå sitter både de og Tangen i saksa.