Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) må mandag møte til høring i Stortingets finanskomité. Tema er spørsmål knyttet til ansettelsen av Nicolai Tangen (t.h.) som ny sjef for oljefondet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Tilliten til Norges Bank, sentralbanksjef Øystein Olsen og oljefondets nye sjef Nicolai Tangen ligger i potten i Stortingets høring om ansettelsen av Tangen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen er hovedpersonen når Stortingets finanskomité skal grave i omstendighetene rundt ansettelsen. Også Julie Brodtkorp, leder av Norges Banks representantskap, skal forklare seg.

Bakgrunnen for høringen er et oppsiktsvekkende brev til komiteen fra representantskapet, som har flere kritiske innvendinger til ansettelsesprosessen.

Ett sentralt punkt er mulige interessekonflikter mellom Tangens personlige økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef. Samtidig kritiseres Norges Bank for mangel på åpenhet i søknadsprosessen, og det etterlyses større åpenhet rundt Tangen-fondenes tilknytning til skatteparadiser.

– Det handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om man har fått på plass et rammeverk som sikrer bred tillit. Det kan ikke være noen interessekonflikter, og vi kan ikke ha en oljefondssjef som er registrert i et skatteparadis, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Tre hovedpunkter

Først og fremst vil Kaski vite hvorfor Norges Bank inngikk en ansettelsesavtale før det var avklart hvordan interessekonflikter skulle håndteres og en armlengdes avstand skulle sikres mellom Tangens fond og den nye jobben.

– Det er amatørmessig og kritikkverdig at Norges Bank har gjort det, mener Kaski.

Hennes andre hovedbekymring er kontrollfunksjonene og hvordan Norges Bank skal sikre at det ikke blir reelle interessekonflikter. Norges Bank har godkjent at Tangen beholder en eierandel i forvaltningsselskapet Ako Capital.

Kaski krever for det tredje svar på hvordan Norges Bank vil følge opp disse problemstillingene fremover. At Ako-fondene fortsatt er registrert i skatteparadiser, vanskeliggjør representantskapets kontrollfunksjon, frykter hun.

Mange spørsmål

VG avdekket i april at Tangen i november i fjor høst hadde påspandert på norske samfunnstopper en kostbar reise og et eksklusivt opphold på et seminar i USA. Det ble starten på en flombelysning av alle forhold knyttet til ansettelsen.

Representantskapet, som er sentralbankens kontrollorgan, har slått fast at Norges Bank ikke fulgte sine egne retningslinjer om åpenhet om den offentlige søkerlisten til jobben.

Representantskapet mener også det er uheldig at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble avklart før ansettelsen. Organet skriver videre at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling».

Kontrolltiltakene rundt Tangens ansettelsesvilkår er heller ikke gode nok, ifølge brevet.

Tatt grep

Tangen tiltrer som oljefondets sjef 1. september. Da ansettelsen ble vedtatt, godtok Norges Bank at han som leder av oljefondet kan beholde en eierandel i forvaltningsselskapet Ako Capital og betydelige investeringer i utlandet. Sentralbanken forutsatte at Tangen trer ut av alle verv og roller i Ako og tilknyttede selskaper og ikke lenger har kontroll over Akos forvaltning.

Samtidig ble det under arbeidet med selve arbeidsavtalen etablert ytterligere tiltak. Norges Bank mener det «sikrer tilstrekkelig avstand mellom NBIM, Ako og Tangens personlige investeringer». NBIM er en forkortelse for Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet.

«Hovedstyret mener den nye strukturen og tiltakene som er foreslått, herunder en uavhengig tillitsmann som ivaretar Nicolai Tangens eierinteresser i Ako og en diskresjonær forvaltning av hans fondsinvesteringer, demmer opp for mulige interessekonflikter slik at eierskapet og Tangens personlige investeringer ikke står i konflikt med bankens etiske prinsipper,» skriver banken.

Fakta:

* 26. mars ble Nicolai Tangen (54) presentert som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet.

* Tangen kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.

* Norges Banks representantskap, som er sentralbankens tilsynsorgan, har stilt en rekke spørsmål knyttet til ansettelsen av Tangen. Et brev organet er bakgrunnen for høringen i Stortingets finanskomité mandag.

* Representantskapet skriver at Norges Bank ikke fulgte sine egne retningslinjer om åpenhet om den offentlige søkerlisten til jobben.

* Representantskapet mener det er uheldig at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble avklart før ansettelsen. Det skriver også at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling».

* Sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorp er innkalt til høringen.

* Finanskomiteen skal avgi sin innstilling i saken innen 21. august. Hadia Tajik (Ap) er saksordfører.

* Tangen tiltrer som oljefondets sjef 1. september.

 

Kjøp Klanen her!

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.