Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen under en pressekonferanse i mai i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det vil koke ned til et spørsmål om tillit når Stortinget skal vurdere ansettelsen av ny oljefondssjef. Mandag skal sentralbanksjefen grilles i finanskomiteen.

– Stortinget kan verken ansette eller avsette oljefondssjefer, men vi kan henvende oss til finansministeren med vår vurdering av om ansettelsesprosessen har vært tilstrekkelig tillitvekkende, sier Ap-nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik til NTB.

Den 53 år gamle hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalteren av Norges pensjonsformue, oljefondet. I ettertid er det kommet fram en rekke momenter rundt ansettelsen av ham, momenter som har vekket kritikk fra blant annet opposisjonen.

Tajik er saksordfører og skal styre den åpne høringen som finanskomiteen avholder om saken mandag. Både sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb, som er leder for Norges Banks representantskap, Stortingets kontrollorgan med sentralbanken.

– Alvorlig og uvanlig

Hun poengterer at det er regjeringens ansvar å tilse at alle store offentlige institusjoner – som sentralbanken og NBIM, som forvalter oljefondet – har tilstrekkelig tillit. Både måten Tangen ble ansatt på og hvorvidt det er gjort nok for å forhindre interessekonflikter mellom hans og oljefondets interesser kan ha bidratt til svekket tillit.

– Jeg vil ikke komme med noen konklusjoner før alle spørsmål er besvart. Det er viktig for Arbeiderpartiet å gå grundig inn i en så alvorlig og uvanlig sak, sier hun.

Komiteens utgangspunkt er rapporten fra Norges Banks representantskap av 27. mai. Brodtkorb og Olsen vil begge starte sine «forklaringer» med å redegjøre for hva som er nytt siden den gangen.

Ett sentralt punkt er mulige interessekonflikter mellom Tangens personlige økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef. Samtidig kritiseres Norges Bank for mangel på åpenhet i søknadsprosessen, og det etterlyses større åpenhet rundt Tangen-fondenes tilknytning til skatteparadiser.

Vaktbikkje kritisk

I et oppsiktsvekkende og sterkt kritisk brev advarer representantskapet mot at tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig.
Representantskapet mener mekanismene som er etablert for å forhindre interessekonflikter, fortsatt ikke er tilstrekkelige. Da ansettelsesavtalen var offentligjort, ga brodtkorb kommentar:

– Avtaleverket endrer ikke på at hovedstyret har lagt seg på en linje om å demme opp for risiko, mens representantskapet mener risiko for interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og Nbim må elimineres, sier Brodtkorb.

– Amatørmessig og kritikkverdig

– Det handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om man har fått på plass et rammeverk som sikrer bred tillit. Det kan ikke være noen interessekonflikter, og vi kan ikke ha en oljefondssjef som er registrert i et skatteparadis, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Først og fremst vil Kaski vite hvorfor Norges Bank inngikk en ansettelsesavtale før det var avklart hvordan interessekonflikter skulle håndteres og en armlengdes avstand skulle sikres mellom Tangens fond og den nye jobben.

– Det er amatørmessig og kritikkverdig at Norges Bank har gjort det, mener Kaski.

Fakta:

* 26. mars i år ble Nicolai Tangen (54) presentert som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter oljefondet.

* Tangen kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.

* Norges Banks representantskap, som er sentralbankens tilsynsorgan, har stilt en rekke spørsmål knyttet til ansettelsen av Tangen. Et brev organet er bakgrunnen for høringen i Stortingets finanskomité mandag.

* Representantskapet skriver at Norges Bank ikke fulgte sine egne retningslinjer om åpenhet om den offentlige søkerlisten til jobben.

* Representantskapet mener det er uheldig at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble avklart før ansettelsen. Det skriver også at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling».

* Sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapets leder Julie Brodtkorp er innkalt til høringen.

* Finanskomiteen skal avgi sin innstilling i saken innen 21. august. Hadia Tajik (Ap) er saksordfører.

* Tangen tiltrer som oljefondets sjef 1. september.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.