Julie Brodtkorp etter møtet i representantskapet i Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sentralbanksjef Øystein Olsen ville ha et privat møte med leder for representantskapet, Julie Brodtkorb om ansettelsen av Nicolai Tangen som leder av Oljefondet. Både Brodtkorb og nestleder Reidar Sandal reagerte på henvendelsen og takket nei.

– Det er viktig med full åpenhet og riktig saksgang, og møter på siden med meg hadde ikke vært korrekt. Representantskapet er et kollegium der saksgang skjer i plenum, og da skal alle ha samme informasjon. Jeg har informert representantskapet om henvendelsene jeg har fått, sier Brodtkorb.

– I samtalen sa jeg at et slikt møte ville være uryddig, understreker hun.

Dette er noe nær en irettesettelse av sentralbanksjefen for ikke å følge vanlig prosedyre.

Også Sandal reagerte på forespørselen fra Olsen.

– Hadde vi gjort det, så hadde vi kommet i et betydelig uføre. Og det ville ikke vært mulig verken verifisere eller falsifisere det som ble sagt i ettertid, fordi da ville det bare ha vært muntlige kilder. Nå har vi hatt kun skriftlig dokumentasjon, som kan etterprøves, sier han.

Slik Brodtkorb og Sandal ordlegger seg har de oppfattet Olsens forslag som et forsøk på påvirkning av prosessen. Representantskapet hadde sendt flere spørsmål til hovedstyret og ventet på svar. Da grep Olsen inn. Bordtkorb og Sandal fant dette uryddig.

Hun ble kontaktet av Olsen etter at representantskapet 11. mai hadde sendt et kritisk brev til sentralbankens hovedstyre om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

– Jeg ble kontaktet i perioden før Hovedstyret la fram Tangens arbeidsavtale den 27. mai. Jeg takket nei til å treffes, i samråd med nestleder Reidar Sandal og vår sekretariatsleder, sier Brodtkorb til VG.

Uryddighet har preget ansettelsesproseessen fra dag én. Tangens kandidatur ble holdt unna offentligheten. Olsen ga Tangen betingelser som ingen andre i Oljefondet har fått, da de bryter med dagens reglement. Det er kommet frem at hovedstyret har endret reglene i etterkant for at de skal passe med Tangens betingelser.

Det ble så mye uryddighet at Brodtkorb til slutt sendte saken over til finanskomiteen, som er formell overordnet. Brodtkorb ga inntrykk av at hun ikke kom lenger. Det er en høyst usedvanlig situasjon.

Finanskomiteen skal ha høring mandag 10. oo og høringen begynner kl 12.00.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.