Representantskapet er fremdeles ikke ferdig med Tangen-saken og overlater nå til Stortinget å ta stilling. Julie Brodtkorp etter møtet i representantskapet i Norges Bank. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Representantskapet i Norges Bank har besluttet å oversende et brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefond-sjef.

– Vi har vedtatt å sende et brev til Stortinget fordi Stortinget er de som har utnevnt oss, og det er på vegne av de vi gjør tilsyn med Norges Bank, sier  Julie Brodtkorb.

Det er første gang representantskapet sender et slikt brev til Stortinget. Representantskapet er kontrollorganet til Norges Bank, og er utnevnt av Stortinget.

Brevet vil bli offentliggjort så fort Stortinget har mottatt det.

Audun Lysbakken er fornøyd.

– Det er svært bra at representantskapet velger å koble inn Stortinget. Vi ser fram til å lese innholdet, og mener Stortinget må gi dette en seriøs behandling, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Den uvanlige fremgangsmåten skjerper inntrykket av uenighet mellom Representantskapet og hovedstyret for Norges Bank som foresto utnevnelsen.

Ved hver eneste omdreining av saken har det i ettertid dukket opp ny informasjon som sentralbanksjef Øystein Olsen har måttet forklare bakgrunnen for.

At Representantskapet sender et brev til Stortinget, som er tilsynorganets formelle overordnede, tyder på at det fortsatt er sider ved ansettelsen som Brodtkorb og de andre medlemmene ikke er fornøyd med. Et samlet Representantskap står bak brevet.

Mistillitserklæring

Professor Kjell Gunnar Salvanes sier til VG at brevet til Stortinget er en ren mistillitserklæring til sentralbanksjef Øystein Olsen, som var ansvarlig for ansettelsen.

– Det kan ikke sees på som noe annet enn en ren mistillit til sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret fra bankens kontrollorgan.

– Det er oppsiktsvekkende at man etter tre runder med spørsmål og svar mellom hovedstyret og representantskapet ikke har greid å finne en løsning som kontrollørene er fornøyd med, sier Salvanes, som er professor ved Norges Handelshøyskole. (NTB)

 

 

Representantskapet sender brev til Stortinget om Tangen-ansettelsen
Representantskapet i Norges Bank møttes i dag for å gjennomgå ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef, og har besluttet å sende et brev til Stortinget.

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂