Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Nicolai Tangen etter pressekonferansen om arbeidsavtalen for Tangen, som er utnevnt til ny daglig leder i Norges Bank Investment Management 28. mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Representantskapet i Norges Bank har igjen måttet be hovedstyret forklare seg etter at hovedstyret 24. mai endret reglene slik at sentralbanksjef Øystein Olsen selv kunne godkjenne verv og eierskap som ut fra tidligere regelverk betød interessekonflikt.

Særlig Olsen fikk kritikk for at Tangen fikk beholde eierandeler i sitt fond Ako Capital som var uforenlig med reglene for andre ansatte.

Ifølge representantskapet innebærer endringene i det etiske regelverket at sentralbanksjef Øystein Olsen nå kan forhåndsgodkjenne «verv, eierinteresser mv. og yrkesmessig virksomhet» som i utgangspunktet ville vært i strid med hovedregelen om forbud mot interessekonflikter for lederen av Oljefondet.

Representantskapet ber i et brev hovedstyret forklare seg. VG har fått innsyn i brevet.

Det er bemerkelsesverdig at hovedstyret igjen «åpner» en sak som skapte mye støy. Representantskapet ved Julie Brodtkorb følte seg tvunget til å bringe saken inn for finanskomiteen i Stortinget. Saken skal opp 10. august.

Det kan se ut til at hovedstyret har endret reglene slik at det som før var en konflikt, ikke lenger vil være det. Det spørs om Stortinget og offentligheten vil se på dette som vel kreativt. Brodtkorb ønsker en avklaring av hva som er gjeldende regler før høringen begynner.

 

 

Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høring

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.