Hadia Tajik er saksordfører for Tangen-saken i finanskomiteen. Foto: Lise Åserud/Scanpix

– Vi har blitt enige om at det kommer til å være en høring i denne saken 11. august. Finanskomiteen tar sikte på å være ferdig med behandlingen innen slutten av august, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Det var en enstemmig finanskomité som fredag tok beslutningen om høring, dagen etter at representantskapet i Norges Bank gikk til det uvanlige skritt å sendte et brev til Stortinget om det de mener er flere mangler ved ansettelseskontrakten.

– Når vi får en så uvanlig redegjørelse, er det naturlig at vi går ordentlig inn i den, at prosessen er så grundig som mulig, og at det ikke er noen ubesvarte spørsmål når den er ferdig håndtert av finanskomiteen, sier Tajik på spørsmål fra NTB om hvorfor komiteen mener det er nødvendig med høring.

Olsen og Brodtkorb

Det er klart at både representantskapets leder Julie Brodtkorb og sentralbanksjef Øystein Olsen må forklare seg i høringen. Nicolai Tangen vil ikke bli innkalt.

– Det er ikke naturlig å innkalle oljefondssjefen. Det er i hvert fall ikke sånn man tradisjonelt gjør det, sier Tajik, som er utnevnt som saksordfører for saken.

Tajik sier komiteen ikke har tatt stilling til om finansminister Jan Tore Sanner (H) skal innkalles.

Leder av finanskomiteen, Høyres Mudassar Kapur, fastslår at komiteen aldri har hatt en lignende sak på sitt bord.

Finanskomiteen ble kalt inn til ekstraordinært møte fredag ettermiddag for å drøfte brevet fra Norges Banks representantskap.

– Derfor var det viktig å få samlet komiteen raskt og se på hvordan vi skulle håndtere den, sier han til NTB.

Ap, Senterpartiet, SV og Rødt hadde i forkant varslet at de ville gå inn for en høring i saken, men alle partiene støttet en høring under møtet, sier Kapur.

– Nå har dette kommet inn som en ordinær sak, og da er det normalt å ha en høring som en del av vår saksbehandling, sier han.

– Må behandles med alvor

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik sier det er særdeles viktig at komiteen går inn i saken.

– Når representantskapet har gått til det skritt å sende et ekstraordinært brev som de aldri har gjort før, og i en så viktig sak for Norge, så må vi behandle det med det alvoret det fortjener og høre de instansene som er berørt, sier han.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier brevet viser tydelig at ansettelsesavtalen fremdeles har mangler sett opp mot hva representantskapet tidligere har påpekt om behov i avtalen.

– Det er også fortsatt store spørsmål knyttet til mulig interessekonflikter rundt Nicolai Tangen, sier hun.

Bekymret for interessekonflikter

Tangen skal tiltre stillingen 1. september. Han kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.

I brevet sier representantskapet at kontrolltiltakene ikke er gode nok når det gjelder Nicolai Tangens ansettelsesvilkår.

– Det er avvik på blant annet interessekonflikter og tema om såkalte skatteparadiser, sa Brodtkorb til NTB torsdag.

En viktig oppgave framover for hovedstyret og sentralbanksjefen blir å etablere rammer for hvordan risikoer for interessekonflikter skal oppdages og håndteres, heter det i brevet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen forsikret torsdag at interne kontrolltiltak vil være på plass innen Tangen tiltrer 1. september.

Rødt har fremmet et representantforslag i Stortinget for å sikre at også Olsen blir gransket.

– Rødt gjentar kravet om å få Riksrevisjonen til å granske alle sider ved Tangen-ansettelsen, inkludert regjeringens rolle, som ikke faller under det representantskapet har myndighet til å kontrollere. Dette blir viktig for å bygge opp tilliten og omdømmet etter denne saken, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.