28. mai var ansettelsesavtalen mellom Norges Bank og Tangen i boks. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

I brevet fra Representantskapet til Stortinget står det at det fortsatt mangler kontrolltiltak for å regulere forholdet mellom Nicolai Tangen og AKO-fondene på en tilfredsstillende måte.

«Representantskapet vil bemerke at arbeidsavtalen med underliggende avtaler, erklæringer og garantier fra ulike parter utløser behov for etablering og dokumentasjon av nye kontrolltiltak utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank», skriver representantskapet i Norges Bank i et brev til Stortinget.  (NTB)

Representantskapet er m.a.o ikke fornøyd med de tiltak hovedstyret og sentralbanksjef Øystein Olsen har kommet frem til, selv etter tre runder med Representantskapet.

«Hovedstyrets løpende kontroll må være dokumentert, og vil være gjenstand for representantskapets tilsyn»

Finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, sier det er svært uvanlig og alvorlig å få et slikt brev fra Norges Banks representantskap

– Det viser at det har vært viktig å gå ansettelsen etter i sømmene. Det er bra at Stortinget nå får mulighet til å gå inn i representantskapets vurderinger, sier Tajik.

Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, viser også til hvor uvanlig det er at Stortinget får et slikt brev. Han mener det tilsier at det må holdes en høring på Stortinget for alle involverte.

Det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier han.

– De konstruksjoner som skal fungere som en brannmur, framstår mer og mer som en sveitserost når man hører vurderinger fra jurister og eksperter på selskapsrett, sier Gjelsvik. (NTB)

Da Olsen og Nicolai Tangen holdt pressekonferanse for en stund siden, opptrådte de som om saken var opp og avgjort. De vanskelige spørsmålene var besvart.

Nå viser brevet fra Representantskapt at det er de ikke. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til den konstruksjonen Øystein Olsen har valgt.

I sitt brev til Stortinget skriver representantskapet at informasjon om AKO-fondene kan tilflyte Tangen gjennom nærstående personer i AKO Foundation.

Stiftelsens medlemmer vil fortsatt være David Woodburn og Nicola Staples, og en av forvalterne vil være Henrik Syse, ifølge et brev 27. mai fra Norges Banks hovedstyre.

– De vil kunne anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser. Representantskapet vil også vise til at informasjon om AKO-fondene vil tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for AKO Foundation, skriver representantskapet i brevet som ble offentliggjort sent torsdag ettermiddag.

– Dette vil kunne omfatte informasjon som det, i sammenheng med forvaltningen hos Gabler og virksomheten i DSHN Philanthropy, er lagt stor vekt på skal være utilgjengelig for Tangen og hans nærstående, skriver de videre. (NTB)

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.