Nicolai Tangen tiltrer som planlagt 1. september. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nicolai Tangen vil selge seg ut av Ako Capital og overdra verdiene til AKO Foundation. Investeringene i fond vil han selge og plassere pengene i banken. Dermed tiltrer han som avtalt 1. september. Norges Banks hovedstyre slutter seg til løsningen.

Norges Banks hovedstyre og Nicolai Tangen har reforhandlet vilkårene i arbeidsavtalen med den påtroppende oljefondssjefen.

– Hovedpunktene i avtalen er at Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital, og at han overdrar sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation, sa sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse mandag kveld.

Tangen vil dermed ikke lenger ha noen eierinteresser i AKO Capital, og dette vil gjelde for all framtid.

– Jeg har tatt disse grepene for å fjerne enhver tvil om hvilken hatt jeg nå har på. Jeg vil være oljefondssjef og har kun ett mål: Å skape verdier for fremtidige generasjoner, sa Tangen på en pressekonferanse mandag kveld.

Videre vil den påtroppende oljefondssjefen endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene kan plasseres som bankinnskudd.

Sanner fornøyd

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at Norges Banks hovedstyre og Nicolai Tangen har kommet fram til en løsning etter at finanskomiteen på Stortinget fredag blant annet konkluderte med at lederen for oljefondet ikke kan ha eierskap som kan skape interessekonflikter.

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet fram til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier finansministeren i en pressemelding.

– Nå er det viktig at vi alle gjør det vi kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit, sier han videre.

Sanner har tidligere varslet at han vil gjennomgå ansettelsesprosessen for å se om det er læringspunkter i denne saken for Finansdepartementets del.

Krevende prosess

På pressekonferansen understreket Nicolai Tangen at de siste månedene har vært krevende, men at han ikke underveis i prosessen har tenkt på å trekke seg.

– De siste fem månedene har vært de mest intense, de mest krevende, men også de mest lærerike jeg noen gang har opplevd, sa han.

Han understreker at han kunne vært klarere da han i mars sa at alle bånd til AKO Capital skulle kuttes.

– Nå gir jeg bort alt. Eierskapet vil jeg aldri kunne få tilbake. Og det innebærer at jeg verken nå eller i fremtiden har noen eierinteresser i AKO Capital. Alle bånd er brutt, ikke bare for en femårsperiode, men for alltid, sier Tangen.

Overført innen 2021

Den tidligere hedgefondforvalteren kan tiltre som oljefondssjef 1. september, ifølge bankens hovedstyre, men den faktiske gjennomføringen av overføringen av AKO Capital til den veldedige stiftelsen vil ta noe mer tid.

Ifølge et brev til Finansdepartementet vil overdragelsen av eierskapet i AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation finne sted 1. januar 2021 eller tidligere, gitt at nødvendige tillatelser fra britiske myndigheter foreligger.

Fram til det er gjort, løper den eksisterende avtalen med Tangen, der eierinteressene i AKO Capital administreres av DSHN med Erik Keiserud som uavhengig tillitsmann, og alle eierinntekter skal gå uavkortet til stiftelsen.

Tangens personlige fondsandeler ventes å være solgt innen 1. oktober. (NTB)

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.