FrPs finanspolitiker Sivert Bjørnstad mener rapporten som dannet grunnlaget for mandagens stortingshøring om ansettelsen av ny oljefondssjef, bør sendes tilbake til Norges Banks representantskap. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Sentralbanksjefen brøt ikke sentralbankloven i Tangen-prosessen, ifølge Finansdepartementet. Nå vil FrP sende hele saken tilbake til representantskapet.

– Vår innstilling er at gitt situasjonen og med de nyeste opplysningene, som har gjort en kompleks sak enda mer komplisert, bør saken sendes tilbake til representantskapet for en ny behandling der, sier Fremskrittspartiets finanspolitiker Sivert Bjørnstad til NTB.

Han vil ta opp saken på neste møte i finanskomiteen, som har frist til 21. august med å avgi sin innstilling.

Representantskapet, som ledes av Julie Brodtkorb, er Norges Banks kontrollorgan. En rapport fra organet til Stortinget med en rekke kritiske innvendinger til prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet, er bakgrunnen for behandlingen i finanskomiteen.

Hvis FrP og regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre vil sende rapporten i retur, er det flertall for dette, men Bjørnstad understreker at han håper på bred tilslutning til forslaget.

– Ikke lovbrudd

I stortingshøringen mandag åpnet Brodtkorb for at sentralbanksjef Øystein Olsen kan ha brutt sentralbankloven ved ikke å informere departementet om at Tangen også som oljefondssjef skulle få fortsette som hovedeier i Ako-systemet.

Bjørnstad ba deretter i et skriftlig spørsmål finansminister Jan Tore Sanner (H) om å avklare hvordan departementet stiller seg til  påstanden om brudd på sentralbankloven. Svaret var onsdag kveld ikke offentliggjort, men ble omtalt av E24:

«Departementets vurdering er dermed at Norges Bank i sakens anledning ikke har brutt sentralbankloven», heter det.

Møtte reaksjoner

Brodtkorb har møtt motbør internt i representantskapet for påstanden om mulig brudd på sentralbankloven. I et innlegg i DN tirsdag skrev Morten Søberg i representantskapet at påstanden kom som en overraskelse, og at han er ubekvem med å bli tolket som at han stiller seg bak anklagen.

– Hvis det er så motstridende syn innad i representantskapet, er det vår oppfatning at de bør behandle saken på nytt, sier Bjørnstad.

Sentralbanksjefen erkjente i høringen at han ikke opplyste departementet om Tangens fortsatte Ako-eierskap, men avviste å ha brutt loven.

Bjørnstad fremholder at når Finansdepartementet tydelig konkluderer med at loven ikke er brutt, må Stortinget stole på det. Han frykter følgene av et «blamegame» mellom Norges Bank og representantskapet.

– Det kan bidra til å svekke tilliten til sentralbanken.

Telefonsamtale

I høringen fremholdt Brodtkorb at Norges Bank skal informere departementet om «saker av viktighet».

– Representantskapet anser det som en sak av viktighet at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette som hovedeier i Ako-systemet. Representantskapet er ikke kjent med at sentralbanksjefen orienterte departementet om denne forutsetningen, sa hun.

Finansministeren og sentralbanksjefen snakket om saken på telefon 23. mars. Sanner ga da uttrykk for en generell bekymring ved Tangen-ansettelsen, men selve premisset om fortsatt Ako-eierskap ble ikke drøftet, ifølge Olsen.

– Samtalen handlet etter det som er opplyst om Norges Banks undersøkelser om kandidatens egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med ville komme, for eksempel skattemessige forhold. Vi har ikke opplysninger om at sentralbanksjefen i denne samtalen informerte om Tangens premiss, sa Brodtkorb.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.