Det blåser hardt rundt sentralbanksjef Øystein Olsen. Spørsmålet er om han blir sittende. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Stortinget konstaterer brudd og avvik fra lov og regler i Tangen-prosessen og stiller klare krav til ny oljefondssjef, etter det NTB erfarer.

Innstillingen fra finanskomiteen blir presentert klokken 16.30 fredag.

I innstillingen gir stortingspolitikerne tydelig beskjed om at Norges Bank må rydde opp i interessekonflikter rundt påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen, etter det NTB forstår.

Det stilles også krav til åpenhet om eierskap, og at han ikke må ha interesser eller eierskap som kan framstå i konflikt.

Komiteen konstaterer også at Norges Bank har avveket fra reglene og lovverket i ansettelsesprosessen.

Sanner og Olsen møtes

Det er varslet et møte om saken mellom finansminister Jan Tore Sanner (H) og sentralbanksjef Øystein Olsen senere fredag. De to holder pressekonferanse klokken 17.30.

Ansettelsen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen har den siste tiden vært gjenstand for intens politisk oppmerksomhet etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonflikter knyttet til Tangen ikke har vært ryddet av veien.

Norges Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

«Generelle instrukser»

Formelt er det Norges Bank som har ansvaret for å ansette ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om Sanners mulighet til å instruere Norges Bank i saken har stått sentralt.

Fredag slo lovavdelingen i Justisdepartementet fast at Sanner antakelig har mulighet til å gi sentralbanken «generelle instrukser», også i konkrete ansettelsesprosesser.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.