Fremskrittspartiet Hans Andreas Limi sier de stiller seg bak kritikken av ansettelsesprosessen til Nicolai Tangen. Limi sier de ikke kan instruere Norges Bank til å si opp ansettelsen, men overlater avgjørelsen til hovedstyet.

– Det er klart at Norges Bank er avhengige av å ha en bred tillit. Ikke bare i befolkningen, men også på Stortinget. Sånn sett så er det viktig for Norges Bank å forholde seg til de signalene som kommer fra Stortinget, sier medlem av finanskomiteen på Stortinget, Hans Andreas Limi (Frp), til NTB.

Dertmed er det et klart flertall i finanskomiteen som stiller seg bak representantskapet og dets leder Julie Brodtkorb som har vært knallhard i sin kritikk.

Limi sier Stortinget ikke kan instruere Norges Bank, men han forventer at sentralbanksjef Øystein Olsen tar signalene.

– Vi behandler ikke ansettelsen. Det er ikke vårt mandat. Det er et ansvar som styret i Norges Bank har. Så det vi forholder oss til er den rapporten som er kommet om prosessen og de merknadene som er kommet fra representantskapet. Det er det vi må forholde oss til. Og så vil sannsynligvis konklusjonen vår kanskje utløse noen handlinger i Norges Bank, men vi kan ikke instruere styret i Norges Bank, sier Limi. (NTB)

Det vil i praksis si at Olsen og hovedstyret må la Tangen falle. Eneste utvei er at Tangen lover å selge seg helt ut av AKO-systemet, men så langt har han ikke kommet med slike signaler. Formelt tiltrer Tangen 1. september og vinduet for selv en slik løsning er i ferd med å lukke seg.

Finanskomiteen skal avlevere sin innstilling fredag.

Også finansmnister Jan Tore Sanner har fått en ripe i lakken. Han bestilte mandag en hastevurdering fra advokatkontoret Arntzen de Besche. Rapporten forelå tirsdag ettermiddag og konkluderte med at finansministeren ikke kunne instruere Norges Bank.

Men så kom det frem at samme advokatfirma i mai var rådgiver for Tangen.

I utredningen kommer det frem at en partner i advokatfirmaet i perioden 21.–28. mai bisto Tangen med arbeidsrettslige spørsmål knyttet til hans arbeidsavtale med Norges Bank.

Finansdepartementet sier de var klar over oppdraget, men at deres rapport ble utarbeidet av en annen medarbeider.

– Vi fikk den informasjonen før vi valgte å bruke dette firmaet. Det betyr naturligvis at vår vurdering er at dette ikke er i veien for at vi benytter en annen partner i samme firma, sier kommunikasjonsdirektør Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet til Aftenposten/E24.

Professor i jus ved UiO, Sverre Blandhol, er overrasket og sier valget av samme firma var unødvendig. Kritikken mot Norges Bank gjelder interessekonflikt og så velger finansdepartementet samme firma som Tangen. Det er et brudd på de mest elementære etikkregler sier Blandhol til medier24.

«I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.»

«Driver en advokat virksomhet i selskap (…) gjelder reglene (…) om interessekonflikter for fellesskapet og alle dets deltagere.»

 

Sanner hyret inn samme advokatfirma som bisto Nicolai Tangen i mai