Også i USA har det vært klimademonstrasjoner, som i New York i september 2019. Men per i dag er det helt andre temaer amerikanere flest anser som viktigst. Klima kommer langt ned på listen. 

Antallet amerikanere som mener «klima er viktigst», er mer enn halvert siden februar. Ikke uventet tar korona-epidemien førsteplassen i en gallup. «Klima og miljø» oppfattes som nærmest uvesentlig, og overskygges også av flere andre spørsmål.

Til tross for betydelig medietrykk og politikerpåvirkning omkring klimaendringer, global oppvarming osv. gjennom flere år, er ikke dette spørsmålet etablert som noe viktig tema i den amerikanske befolkningen. Det fremstår tvert imot som temmelig uvesentlig, om man skal tro en ny undersøkelse foretatt av Gallup og gjengitt av The global warming policy forum.

«A recent Gallup poll reveals that the Covid-19 pandemic has become the most important problem facing the U.S. The crisis and its economic impact is likely to overshadow other concerns for years to come».

I undersøkelsen er samme spørsmål stilt til et utvalg amerikanere i februar, mars og april i år.

Selv i februar, før korona-epidemien slo til, var det kun 5 prosent av de spurte som mente at (fellesbetegnelsen) «klima og miljø» var det største problemet for USA (The Most Important Problem Facing The U.S).

Siden dette svaralternativet omfatter både klima og miljø, som er to ulike saker, kan man anta at verdien for «klima» spesifikt var noe lavere.

I februar, mens landet var i en normaltilstand og korona-krisen var noe de færreste hadde hørt om, var det «regjering/ledelse», immigrasjon, helse og «nasjonens enhet» som scoret høyest. «Klima og miljø» kom langt ned på listen, med kun 5 prosent av svarene. Heller ikke da var dette noe stort og viktig tema for amerikanerne, ifølge denne undersøkelsen.

Siden den gang har epidemien snudd opp ned på mye, og i april er det den som helt dominerer blant svaralternativene. 45 prosent av respondentene mener nå at dette er den viktigste saken for USA.

På de neste plassene kommer så «regjering/ledelse» (ned fra 32 til 20 % fra februar til april), helse (ned fra 10 til 6 prosent) og økonomi (opp fra 4 til 6 prosent). Immigrasjon har falt i betydning fra 11 til 2 prosent i perioden.

Betydningen av «klima og miljø» har rast ned til 2 prosent, fra 5 i februar. Det er altså mer enn halvert. Dette temaet er det med andre ord knapt noen amerikanere som i april 2020 ser som viktigst. Den hyppige bruken av begrepet «klimakrise» ser ikke ut til å ha påvirket dette.

Det er uklart hva dette vil ha å si for amerikanske politikeres prioriteringer av ulike saksområder fremover, også i tiden etter epidemien.

Tilsvarende undersøkelse for Norge foreligger ikke per i dag. Men en YouGov-undersøkelse fra september 2019, gjengitt i Nettavisen , viste at nordmenn generelt er enda mer tvilende enn amerikanere med hensyn til påstander om menneskeskapte klimaendringer.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Det er enkelt å støtte Document – bruk Vipps:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.