Sakset/Fra hofta

Raymond synes det er kult å si ordet «episenter» om Oslo og gjentar det til stadighet. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

Oslo er etter sigende episenter for korona-viruset i Norge. I bystyremøtet 22. april ble det gjort harde prioriteringer i saksbehandlingen.

Aftenposten redegjør punktvis for de viktigste sakene som ble vedtatt i bystyret onsdag kveld:

  • «Regnbueplassen», som del av arbeidet for kjønns- og seksualitetsmangfold. 
  • Oslo støtter å evakuere barna fra flyktningeleiren Moria i Hellas. Høyre protesterte på prinsippielt grunnlag; » Jeg synes det er problematisk at bystyret stadig tar stilling til utenrikspolitiske spørsmål,» sa gruppeleder Øystein Sundelin.
  • Kjøp av en bygård til bruk som kommunale leiligheter, det første store kjøpet etter den såkalte Boligbyggskandalen i 2017. 

Sirin Stav, gruppeleder i MDG måtte «med tungt hjerte foreslå å utsette sak 93, klimastrategien». Her var det nemlig kommet inn en rekke forslag på tampen, som dermed gjorde det vanskelig å stemme over saken. Klimastrategien handler for øvrig om hvordan Oslo skal redusere klimagassutslippene sine med 95 prosent fram mot 2030. 

Raymond Johansen har stadig påpekt at Oslo er episenter for korona-viruset, og med alvorlig mine innført tiltak som blant annet skjenkestopp i hovedstaden. Økonomien blør – og svært mange har blitt arbeidsledige eller er permittert. Oslo hadde den største ledighetsøkningen i mars, hele 441 prosent. I fjor høst la det rødgrønne byrådet fram et budsjettforslag som gir en kraftig økning i gjelden. I framskrivingene er det lagt til grunn en økning i gjeldsgraden fra 50 prosent i 2018 til 91 prosent i 2023. 

Burde ikke også den ekstremt krevende økonomiske situasjonen være ett av de viktigste temaene for et bystyremøte i Oslo i april 2020? I stedet ligger det an til at gjeldsgraden når 91 prosent lenge før 2023.

Les også