Kister med døde har hopet seg opp i en kirke i Seriate i Bergamo-provinsen den 28. mars 2020 i påvente av at militære kjøretøy skal transportere dem til et annet sted. Foto: Flavio Lo Scalzo / Reuters / Scanpix.

Et vitenskapelig utvalg i det italienske helsedepartementet hadde allerede den 20. januar utarbeidet en nasjonal handlingsplan for å bekjempe koronaviruset i Italia, der det resulterende dokumentet skisserte tre hovedscenarier for forløpet av en koronaepidemi i landet.

I henhold til det mest pessimistiske scenariet så utvalget for seg at epidemien kunne ta mellom 600.000 og 800.000 liv i Italia. For ikke å skape panikk i befolkningen ble dokumentet hemmeligholdt, avslører Corriere della Sera.

Strategien som først ble valgt fra regjeringens side, var derfor å bremse spredningen av viruset ved å iverksette de smitteforebyggende tiltakene trinnvis, forteller kilder i helsedepartementet til den italienske storavisen, som nøye har gransket myndighetenes håndtering av krisen.

I etterpåklokskapens lys ville det ha vært bedre å stenge ned landet tidligere, erkjenner Andrea Urbani, en høytstående tjenestemann i Italias helsedepartement, men på det tidspunktet var smittetallene i landet svært lave.

En medvirkende årsak til det Urbani kaller en «tsunami», var at Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefalte ikke å innføre restriksjoner på reiser til og fra Kina. Den italienske regjeringen ventet således med å forby flyvninger til og fra Kina til den 30. januar. På det tidspunktet var tusenvis av kinesere som bor i Italia, reist frem og tilbake i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen den 25. januar.

I lys av epidemiens utvikling på Taiwan, hvor kun seks personer er døde i epidemien, ser de ti dagene mellom den 20. og den 30. januar ut til å ha vært kritiske. Som redegjort for i en artikkel i den amerikanske legeforeningens tidsskrift, iverksatte Taiwan en rekke stadig mer omfattende reiserestriksjoner vis-à-vis Kina i disse dagene. Allerede den 22. januar førbød Taiwan innreise fra Wuhan. Taiwan er ikke medlem av FN, og dermed heller ikke av WHO.

Corriere della Seras avsløring kommer dagen etter at antallet aktive smittetilfeller i Italia gikk ned før første gang siden utbruddet av epidemien i landet. Smitteverntiltakene forlenges ikke desto mindre til 4. mai i et forsøk på å redusere den aktive smittepopulasjonen maksimalt innen en gradvis retur til en slags normalitet.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: