Gjesteskribent

Erna Solberg på korona-brief 16. april. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Sannhet og virkelighet er det samme, på latin Veritas. Jeg tror virkeligheten i økende grad må forstyrre vår statsminister. For når jeg leser Hans Rustads mange reflektere artikler (senest 15/4/20 «NRK lyver, NTB lyver, Støre lyver – gjør det mulig for Erna å ta Kinas parti») tenker jeg som så: Erna leser neppe document.no. Dette grunnet enten hennes dysleksi eller fordi hennes rådgivere bevisst skjermer henne. Men dessverre, det er nok verre enn som så. Fordi Erna Solberg i sin «storhet», og da mener jeg i egne øyne, sikkert har beordret seg selv til ikke å ta  verdens sannheter for mye inn over seg. Slik at hun uforstyrret kan fortsette å holde sta og stø kurs med sine egne unasjonale forsetter og internasjonale målsettinger. For løgn er løgn, og dum er hun ikke. Tvert imot, folk med dysleksi er normalt intelligente. Men senest har hun dessverre kledd seg naken, som i historien om Keiserens nye klær.

Trodde gode nordmenn og norske riksmedier ville velge å holde med våre egne frihetselskende demokratiske samfunn i vest, heller enn det kinesiske kommunistiske diktaturveldet i øst? Nei dessverre, riksmediene sammen med underdanige politikerne, som Jonas Gahr Støre, iverksatte straks en aktiv kampanje til fordel for skandalen, det totalitært kontrollerte og korona-tildekkende Kina. Alle synes «programmert uenige» med Donald Trump, ja som lemen mot havet…Men ser de ikke det langt mer truende, den sivilisatoriske konflikten mellom Kina og den frie verden  som nå er på gang? Hva dette lett kan utvikle seg til, mer enn en handels-krig? Hvorfor ikke legge Trump litt til side som et mindre og forbigående, ja gjerne irriterende demokratisk problem. Når ytringsfriheten ikke gjelder i Kina – som senest og brutalt nå demonstrert.

Norge er medlem av Nato og et lite land som opplagt trenger en solid allianse-partner, bare spør Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær.  Sannheten er at Norge er blitt forsvarsløst, uten at vi her behøver å diskutere hvorfor, en helt annen sak. Viktigere, at EU ingenlunde kan påregnes til norsk militær unnsetning, fordi, nettopp, det essensielle «limet» mangler. For ingen er parat til å dø for det udemokratiske EU – slik som våre fedrelands-kjempere gjorde for Norge under krigen. I sannhet og virkelighet, vi er i dag langt mindre i stand til å beskytte vår nasjons uavhengighet under Erna Solberg, enn under Arbeiderpartiets Johan Nygaardsvold i 1940. Den gang vi skikkelig skjemte oss ut, i verdens øyne. Men det tales det selvsagt ikke lenger om, det er bare for flaut.

Det heter at heleren ikke er bedre enn stjeleren. Det betyr at Erna overhodet ingen unnskyldning har, når hun er på lag med riksmedienes og Støres løgnaktighet. For det har denne koronaen vist oss – og langt mere til – at globalismen som ideologi er død. Samt at det korrupte FN har sviktet. For det imperialistiske Kina er ikke på lag med globalismen, tvert imot, de er nasjonalistiske så det rekker og utnytter rått vår dum-snillhet. Heller ikke Russland eller andre selvbevisste land vil noensinne underlegge seg fremmede, fjerntliggende byråkrat-styrte konstellasjoner – uten ansvar som oss. Sosialistenes en-verden utopi og doktrine er herved avkledd og torpedert. Takk og pris.

For EU har heldigvis vist seg fremdeles bestående av mest egoistiske, selv-beskyttende nasjonalstater. Som selvsagt i kriser tar vare på seg selv først, alt annet er politisk tull-prat.

Det må selvsagt Norge også gjøre når det kommer til nasjonal beredskap, samt en klokke-klar selvråderett. Acer-energi avtalen var oss nasjonalt uforståelig. For dette korona-viruset, en gang for alle, har klargjort realitetene, ikke bare for våre politikere, men overfor alle Europas politikere og all-verdens styresmakter. Men vi mangler vår intelligente statsminister ombord. Som ikke greier å se eller ville innrømme verdens taktskifte. For verden blir aldri den helt samme igjen etter korona-krisen. Hverken politisk, økonomisk eller handelsmessig.

Som ved hjelp av Alladin’s kinesiske lampe er Wuhan-sannheten plutselig sluppet ut, ja hvem hadde trudd det bare for kort tid siden. For nå hjelper det ikke lenger som strutsen å stikke hodet i sanden for å unnslippe den brått forandrede virkeligheten. Heller ikke en rund og fleksibel FN-forblindet statsminister kan gjøre det. For FN-systemet er korrupt og utgått på dato. Ei heller FN blir noensinne det samme igjen.

Dette har korona-viruset uttrykkelig sørget for, et gedigent sosialt, egoistisk og drepende umenneskelig selvmål for Kina. Og takk for virkeligheten. Våre egne generelt plaprende utenriks-politikere er ikke engang på banen, men bare later som om med oljerikdommen i ryggen. Snakk om dilettanter, spurver i tranedans. Som unødig koster oss det blå ut av øyet, med sine milliard-utbetalinger. Utenrikspolitisk hadde vi vært bedre representert av Finland eller Danmark. Begge nøkterne og pragmatiske, ikke til å le av. Det ville spart oss alle disse milliarder og gjort oss selv til en langt mer edruelig, pålitelig verdens figur. Erna, du er vår regjerende leder som tillater dette ensrettede sammensuriet. Ikke vårt ekkokammer, men ditt.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!