Arbeidspartiets Josef Hæier er nok fremdeles opptatt av «brobygging». I 2018 sa han:

– Her i Arendal gjøres det masse verdifullt arbeid som bygger broer mellom ulike grupper folk for at man skal bli kjent med hverandre og at fordommer skal falle bort. Problemet er når det kommer uttalelser om usanne ting, og at folk begynner å tro at det er sant. Det ødelegger stabiliteten i samfunnet, og jeg lurer på hvem som tjener noe på det, sier han.