Sitat

Folk flest ønsker frihet, trygghet og forutsigbarhet.
Folk flest forstår at ideologien islam ikke er demokratisk og vestlig.
Folk flest vil være herre i eget hus, i egen stue.
Folk flest tror ikke på at løgner overlever over tid.
Folk flest tror det er mulig å drive handel og internasjonalt samarbeid.
Folk flest forstår at globalismen dreper den lokale forankring.
Folk flest lever, jobber, får barn og dør lokalt, ikke globalt.
Folk flest tror det er mulig å tenke flere tanker samtidig.
Folk flest er ikke populister men realister.
Folk flest tror på virkeligheten, analyser og logisk argumentasjon.
Folk flest forstår at et totalitært samfunn er en realitet når motstemmer knebles.
Folk flest er enkle mennesker.
Folk flest ser at terroren i Europa tar liv.
Folk flest ber om en lang pause fra migrasjon.
Folk flest ønsker å hjelpe nødstilte i verden.
Folk flest er hjertevarm, men er kjølig nok i hodet å tenke rasjonelt.
Folk flest ber om å bli forstått, ikke forklart med løgner og fantasier.

eDmulig