Høyre-regjeringen sentraliserer alt hva den kommer over – så hvorfor skulle fordeling av koronavaksiner være noe unntak?

Regjeringen ga selv svaret onsdag. Også fordelingen av vaksinedoser følger Høyres underliggende mantra for all politikk: Først og mest til Oslo og omegn, deretter kommer resten av landet.

24 kommuner i Oslo og sentrale deler av Viken fylke får nå en 60 prosents økning i tallet på vaksinedoser. Det får de frem til alle over 18 år i disse kommunene er tilbudt vaksinering. For å få dette til, må 309 andre kommuner gi fra seg 35 prosent av sine tiltenkte doser frem til begynnelsen av juli. Da er Oslo-folk og deres naboer fullvaksinert, slik at kommuner som fratas vaksiner, kan ta igjen etterslepet.

Men det må skje i fellesferien. Regjeringen har gjennom statsforvalterne spurt kommunene om ferievaksinering lar seg gjøre. 35 prosent svarte at det blir ytterst problematisk og tilnærmet umulig. Det er stort sett pensjonerte sykepleiere som setter vaksinene, og de har også siktet seg inn mot juli-ferie. Men slikt preller av på regjeringen. Hvorfor spørre når en likevel ikke bryr seg om svarene?

Regjeringen signaliserer med dette at sivil ulydighet lønner seg. Den vedvarende smittesituasjonen i Oslo har direkte sammenheng med at folk har oppført seg illojalt overfor regjeringens smittevernregler. Mangelen på lojalitet blir premiert. Folk i kommuner som har oppført seg som folk og etterlevd smittevernpåbudene, blir straffet.

Asker, med nær 100.000 innbyggere, har ikke kritiske samfunnsinstitusjoner av typen sykehus, forsvarsforlegninger eller kommunikasjonssentre som betinger større fart i vaksineringen. Ikke er det mer smitte blant askerbøringer enn folk ellers heller. Likevel skal frisk ungdom i Asker over 18 år gå foran 50-åringer med underliggende sykdommer rundt i landet i vaksinekøen. 

Regjeringens resonnement er at unge og friske mennesker i og rundt Oslo skal ha prioritet foran godt voksne folk i deler av landet som på grunn av skjevfordeling av vaksiner ennå ikke har rukket frem til vaksinestasjonene. Folk som ikke ser det urimelige i dette, har større synsproblemer enn hva optikere kan hjelpe dem med.

Likhet – uavhengig av bosted og sosial status – er en bærende ideologi i Norge og har vært det i lange tider. Dette har med menneskeverd og menneskesyn å gjøre. Derfor er regjeringens fordeling av vaksiner et brudd på nasjonalgrunnsyn og samfunnslim.

Regjeringens diskriminering av folk utenfor Oslo & omegn er en symboltung avgjørelse som vi tror Høyre med vedheng får merke ved valgurnene i september. Det blir ikke lett for folk med skrantende helse i Sandnes, Gjøvik og Harstad å stemme blått når de vet at regjerningen anser dem som mindreverdige i forhold til unge og friske mennesker i Oslo-området.

Men regjeringens nedvurdering av folk utenfor hovedstadsområdet er avslørende for Erna Solbergs velutviklede evne til å sette folk opp mot hverandre. «Splitt og hersk» har til alle tider vært makthaveres favorittoppskrift på maktutfoldelse.

Folk flest har til nå vært fornøyd med myndighetenes koronahåndtering og sluttet lojalt opp om smittevernreglene – hvor skiftende og inkonsekvente de ofte enn har vært.

Men regjeringspartiene kan få merke andre holdninger når det demrer for folk at Erna Solberg & co. har narret dem til å være lojale ved å premiere de illojale.

Høyres bremseløse sentralisering kan gjøre at partiet blir stekt i sitt eget fett.

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.