Norge er på vei mot 90 prosent vaksinedekning. Det er helt i verdenstoppen. I andre land stanser det opp ved 60 prosent, sier direktør i Folkehelsa, Camilla Stoltenberg til NTB. Er det et utslag av tillit eller lydighet?

Hun tror kanskje Norge har verdens beste vaksinedekning i de gruppene som er ferdigvaksinert, men understreker at det er vanskelig å finne tall for å si det helt sikkert.

– Våre opprinnelige beregninger gikk ut på at 90 prosent ville takke ja, noe som regnes for å være skyhøyt i verdenssammenheng. Men vi ligger altså godt over det for alle gruppene som nå er ferdigvaksinert. For én av dem ligger vi helt oppe i 98 prosent, sier Stoltenberg.

Sosialdemokraten Stoltenberg er stolt over resultatene.

Stoltenberg tror nordmenn har spesiell høy tillit til vaksinasjonsprogrammet.

– Vi ser at det stanser på rundt 60 prosent i en del av de landene som har vaksinert mange. De sliter med å komme høyere opp, sier hun.

Den høye oppslutningen gjør at vaksineringen ikke går så fort som beregnet.

I det oppdaterte scenarioet anslås det at alle i aldersgruppen 18–41 år, som er sist på prioriteringslisten, vil få tilbud om sin første dose i uke 31–32 – altså i begynnelsen eller midten av august. Det er to–tre uker senere enn i det forrige scenarioet.

– Vi vaksinerer like mange som vi hadde planlagt, men framdriften til man kommer til de ulike prioriteringsgruppene går jo langsommere, sier hun.

Baksmell

Kan myndighetene vente seg en baksmell den dagen det går opp for folk at informasjon er holdt unna? I natt ble en av oppfinnerne av mRNA-vaksinen som Pfizer bruker, dr. Malone, intervjuet av Tucker. Han advarte mot å vaksinere unge under 18 år fordi risikoen var for stor og sto ikke i forhold til fordelen: Unge mennesker blir i regelen ikke alvorlig syke av covid. De få som blir det må ses opp mot de som blir alvorlig syke av vaksinen og det er såpass mange at man bør la være, sa Malone.

For kort tid siden gikk WHO ut og advarte mot vaksine av barn. Big Tech har inntil nå brukt WHO som rettesnor og sensurert alle som ikke følger WHOs anbefalinger. Nå ble WHO fjernet uten varsel og de som postet WHOs retningslinjer ble tatt ned. Dette er en type sensur som ikke en gang rapporteres av norske medier.

Skepsis

Hvorfor er f.eks. franskmenn skeptiske til vaksine? Har de grunn til det? Er det av erfaring? Er det fordi de har erfart at myndighetene ikke er til å stole på?

Kan det tenkes at nordmenn vil gjøre samme erfaring med norske myndigheter? At konklusjonen vil være at de ikke fortalte sannheten og at de holdt den unna folk fordi de ikke ville ødelegge folks blinde lojalitet? Vil folk tilgi dem det hvis det kommer frem at de løy?

Kan et demokrati fungere hvis myndighetene lyver om noe så alvorlig som liv og død, og særlig da til unge mennesker.

Høie er glad

Helseminister Bent Høie (H) sier at den høye oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet gjør ham glad.

– Dette setter Norge i en unik situasjon. Det var veldig mye oppmerksomhet rundt de landene i verden som var raskt ute med vaksinering, sånn som USA og Israel. Der ser vi jo at de nå stanger i et tak. Selv om de har masse vaksiner, så går ikke vaksineringen like raskt framover lenger, sier han til NTB.

Dermed vil Norge kunne gå forbi disse landene etter hvert, påpeker Høie.

– Befolkningen i Norge har høy tillit til de vurderingene av vaksinene som FHI og helsemyndighetene gjør, og dermed stiller de opp for vaksinering, sier helseministeren, som selv fikk første vaksinedose mandag. (NTB)

Ønsker du en balansert nyhetsdekning? Også om noe så alvorlig som en pandemi.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!