– Men vi er helt sikre på at det mest ødeleggende for tilliten til vaksiner er om myndighetene legger lokk på viktig sikkerhetsinformasjon, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Granskingen av AstraZeneca-vaksinen kan skape mer vaksineskepsis i verden, advares det mot. – Det hadde vært verre om vi la lokk på ting, mener norsk overlege.

Vaksinen som er utviklet av den svensk-britiske legegiganten AstraZeneca, har vært gjenstand for flere kontroverser. Først var det usikkert hvor godt den beskyttet de eldste, nå er det frykt for at den kan gi yngre mottakere alvorlige helseproblemer.

Norge, Sverige og Danmark er blant landene som fortsatt ikke vil bruke vaksinen før den er gransket mer grundig. Andre land er så smått i gang med å ta den i bruk igjen. Den europeiske usikkerheten sprer seg nå til verdens fattige land.

Allerede før den siste runden med AstraZeneca-diskusjoner, var den store frykten hos helsemyndighetene at skepsis skal føre til at ikke nok mennesker tar en koronavaksine.

– Hvorfor skal jeg ta vaksinen?

– Hele vaksinasjonsprogrammet i Norge og andre europeiske land er avhengig av tillit til myndighetenes faglige vurderinger. Den tilliten krever full åpenhet rundt hendelser som rapporteres inn og må undersøkes, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) har vært inne på det samme: Det at AstraZeneca-vaksinen granskes, viser at sikkerhetsventilene fungerer. Helsemyndighetene håper det redder tilliten i befolkningen.

Andre er mer usikre. AstraZenecas vaksine er viktig for verdens vaksinasjonskampanje. Den er billigere å produsere, kan lagres lettere og skal utgjøre nesten alle dosene som sendes til fattige land gjennom Covax-samarbeidet.

Usikkerhet knyttet til den kan dermed få store konsekvenser.

– Hvorfor skal jeg tillate at den blir brukt på meg? Er vi ikke mennesker som de i Europa?, spør Peter Odongo i en landsby nord i Uganda, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Situasjonen blir mer vanskelig

De afrikanske landene sliter både med å få tak i doser og med at vaksineskepsisen i enkelte land er høy.

– Uheldige hendelser i Europa er helt klart ikke til hjelp når vi skal bygge tillit i befolkningen til at en vaksine er sikker, sa John Nkengasong, direktør for Afrikas Senter for sykdomskontroll og forebygging, da han møtte pressen torsdag for å overbevise afrikanske land om å fortsette vaksineringen.

Misaki Wayengera, som leder innsatsstyrken for vaksinering i Uganda, mener utviklingen i Europa er urovekkende,

– Det gjør situasjonen mer vanskelig, sier han.

Det merker også land som Somalia, der flere nå sier nei til å ta AstraZeneca-vaksinen på grunn av bekymringene i Europa.

– Det henger ikke på greip at vi skal ta den mens land i EU ikke gjør det. Vi kan ikke bare stole på den, sier Abdulkadir Osman til AP.

Avhengig av å få med oss verden

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at Norge – og Europa – er avhengig av at alle land i verden er med på vaksinasjonskampanjen.

– En ting er at folk kan gi uttrykk for større usikkerhet, det er naturlig etter det som har hendt. Men det er ikke sikkert det slår ut i at folk ikke vil vaksinere seg. Det er en viktig forskjell, sier Madsen til NTB.

– Som jeg pleier å si, det eneste som kan berge oss gjennom pandemien, det er vaksinasjon. Det tror jeg de fleste er klar over, sier Madsen.

Han er klar på at Norge ikke kan vaksineres alene.

– Vaksiner er en personlig forpliktelse fordi du unngår å bli syk og smitte andre. Så er det en nasjonal forpliktelse siden vi kan bremse og slå ned smitten. Men så er det også en internasjonal forpliktelse. Hvis det tar tid før vi får vaksinert alle, vil sykdommen kunne gå rundt i sirkler, sier han.

Diskuteres i fagmiljøene

Madsen bekrefter at nettopp frykten for økt vaksineskepsis er noe som er blitt diskutert heftig blant fagfolkene i den siste runden med AstraZeneca-usikkerhet.

– Det er en bekymring som ligger der, ja, sier Madsen.

Han sier norske helsemyndigheter tar hensyn til det når de gjør sine vurderinger rundt AstraZeneca-vaksinen. Både hvordan det oppfattes i Norge, og i resten av verden.

– Det som er veldig bra i Norge, er at det er høy tillit til myndighetene. Det prøver vi å ta så godt vare på som overhodet mulig. Vi skal fortelle alt og være helt åpne både om positive nyheter og det negative, sier Madsen.

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket skriver i en SMS til NTB at det er vanskelig å si hvordan håndteringen av AstraZeneca-vaksinen påvirker verdens vaksineskepsis.

– Men vi er helt sikre på at det mest ødeleggende for tilliten til vaksiner er om myndighetene legger lokk på viktig sikkerhetsinformasjon, skriver Hortemo.

(©NTB)

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.