Anthony Smith i arbeid ved Alexandria Industries i Alexandria, Minn., 26. juli 2018. Selskapet har 550 ansatte, men har problemer med å finne folk. Foto: Jenn Ackerman/The New York Times/Scanpix

Like før jul la Donald Trump ut denne statistikken på Twitter. Ikke uten grunn. Allerede i november i år holdt USAs sentralbanksjef Jerome Powell en tale der han påpekte nødvendigheten av å spre fordelene ved sysselsetting. De med lavest lønninger i USA har ikke hatt noen reallønnsvekst de siste par, tre tiårene, men denne trenden har snudd i løpet av kort tid, påpekte Powell. Statistikken er hentet fra hiringlab.org

 

Donald Trump er ikke alene om å fokusere på den positive utviklingen i USAs økonomi er inne i.  Wall Street Journal melder at lønnsinntekten til amerikanske arbeidere nå vokser raskere enn noen gang på 10 år. Det er ikke, som tidligere, at det er personer i lederstillinger som primært nyter godt av disse endringene, men den jevne lønnsmottaker.

Pay for the bottom 25% of wage earners rose 4.5% in November from a year earlier, according to the Federal Reserve Bank of Atlanta. Wages for the top 25% of earners rose 2.9%. Similarly, the Atlanta Fed found wages for low-skilled workers have accelerated since early 2018, and last month matched the pace of high-skill workers for the first time since 2010.

Det er kombinasjonen av lav arbeidsledighet og redusert tilgang på ufaglært arbeidskraft som kommer lavtlønnede arbeidere til gode. For denne gruppen er konkurransen typisk mer brutal enn for andre yrkesgrupper ettersom deres arbeidskraft er enklere å skifte ut. Under dårlige tider og i perioder med høy arbeidsinnvandring, svekkes disse arbeidernes forhandlingsposisjon. Dette medfører en svakere inntektsutvikling enn for andre grupper. Motsatt resultat oppnås derimot med motsatt utvikling:

Low-skilled workers are typically the easiest to replace, and thus struggle to command higher wages at most points in the economic cycle. When workers are in short supply, they can benefit more because there may be dozens of nearby opportunities offering slightly more money.

I tillegg til økt knapphet på ufaglært arbeidskraft, blir også en gjennomgående økning av minstelønninger trukket fram som en annen forklaring:

Another factor supporting the lowestpaid workers is a wave of minimum-wage increases. Twenty nine states have increased minimum wages above the federal level, and 21 of those will lift the level again in 2020. For example, the minimum wage will increase 12.5% in Washington state, to $13.50 an hour.

Men selv om økte minstelønninger sammenfaller med øke lønninger, kan den bakenforliggende årsaken også her tilskrives redusert tilgang på ufaglært arbeidskraft. Isolert sett burde økte minstelønninger føre til oppsigelser og prisøkninger, noe som foreløpig ikke synes å ha slått til. 

Fordi USAs økonomi går så godt, gir dette rom både for økte lønninger samtidig som man unngår de negative konsekvensene av økte minstelønninger.

 

 

 

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!