På bare ett år har fattigdommen økt i USA fra 7,8 prosent til 12,4 prosent. Enda verre er det med barnefattigdom som økte fra 5,2 prosent til 12,4 prosent – det dobbelte. Likevel sier Biden at hans «Bidenomics» plan fungerer, for han og elitist demokrater ser ikke fattige barn i øynene.

En ny rapport fra U.S. Census Bureau viser at på bare ett år, fra 2021 til 2022, økte fattigdommen i Amerika med nesten fem prosentpoeng.

Census kan sammenlignes med Norges Statistisk Sentralbyrå.

Økningen er betraktet som rekordstor og gikk fra 7,8 prosent til 12,4 prosent. I dag lever nesten 40 millioner amerikanere i fattigdom.

Enda verre var det med barnefattigdom som økte fra 5,2 prosent til 12,4 prosent – det dobbelte.

I Bidens krig mot fattigdom vinner fattigdom – spesielt for barn – skriver Stephen Moore i New York Post:

– For en grusom ironi: Fra dag én har presidentens politiske besettelse vært å ikke øke økonomien, men å redusere inntektsulikhetene. Nå har han ledet oss inn i en nesten rekordstor økning i prosentandelen av amerikanere i fattigdom.

– What a cruel irony: The president whose policy obsession from Day 1 in the Oval Office has been not to grow the economy but to reduce income inequality has presided over a near-record surge in the percentage of Americans in poverty.

Inntektene til amerikanere faller for tredje år på rad under Biden-administrasjonen og selv om presidenten har brukt 1,1 billioner dollar på velferdsprogrammer, stiger prosentandelen av amerikanere som er fattige:

– US incomes fall for third straight year under Biden admin as more people ‘cut back’ and work multiple jobs: Census Bureau

– Even with Biden spending $1.1 trillion on welfare programs, the percentage of Americans who are very poor surges.

Lunch Bucket Joe gjør heller ikke mye for å hjelpe arbeiderklassens amerikanere, skriver Moore videre. Inflasjonsjustert inntekt for middelklassen har nå offisielt falt med nesten 2000 dollar siden Biden tiltrådte.

Uttrykket Lunch Bucket Joe betyr den typiske arbeidsmannen. Nistepakke Ola og Kari hadde det vel blitt i Norge – oss vanlige folk med andre ord.  Som mange politikere har Biden solgt seg selv som ordinære Joe, noe han uten tvil ikke er.

– Lunch Bucket Joe isn’t doing much to help the working-class Americans either.

– That’s not all. Inflation-adjusted middle-class incomes also have now officially fallen by nearly $2,000 since Biden came into office.

Var det ikke bare noen uker siden Biden hyllet suksessen til Bidenomics, spør Moore:

– Det som er desto mer nedslående med disse dystre tallene som dokumenterer en økonomi som ikke fungerer for minst halvparten av amerikanerne, er at under Donald Trumps presidentskap så vi de motsatte trendene.

– Medianinntekten til husholdningene under Trump gikk ikke ned med 2000 dollar – de steg med 6000 dollar.

– What’s all the more disheartening about these grim numbers documenting an economy that isn’t working for at least half of Americans is that under Donald Trump’s presidency, we saw the opposite trends.

– Median household incomes under Trump didn’t decline by $2,000 — they rose by $6,000.

Kilde New York Post.

Som diagrammet viser, økte ikke fattigdommen under Trumps presidentskap, men gjorde akkurat det motsatte:

– Under hans lederskap falt fattigdommen til det laveste nivået som noen gang er offisielt registrert (siden 1959), spesielt blant svarte og latinamerikanere.

– As the chart shows, poverty didn’t increase under Trump’s presidency.

– Just the opposite: The overall poverty rate fell to match its lowest level ever officially recorded (since 1959), and blacks and Hispanics saw their lowest poverty rates ever as well.

Under Biden lederskap, har den føderale regjeringen fortsatt å sende støtte til barnefamilier etter koronapandemien. Denne støtten har utløpt og venstresiden bruker derfor dette som unnskyldning på økningen i fattigdom i 2022.

Biden ønsket å utvide programmet og ta bort kravet om å finne jobb mens familier mottok pengene.

Moore skriver at det er vanskelig å se hvordan man kan få familier ut av fattigdom og inn i økonomisk selvhjulpenhet når ingen i husholdningen jobber:

– It’s hard to see how you can move families out of poverty and into economic self-reliance when no one in the household is working.

Hvis 1,1 billioner dollar i inntektsstøtte ikke får folk ut av fattigdom, bør vi kanskje kvitte oss med disse 50 velferdsprogrammene – og finne ut hvordan vi kan bruke pengene mer fornuftig.

– And if $1.1 trillion of income support isn’t keeping people out of poverty, maybe we better blow up these 50 separate programs and figure out how to spend the money more wisely.

Den reelle økonomiske nedgangen har vært inflasjonsbølgen. I fjor steg konsumprisene med det høyeste nivået på 35 år – 7,8 prosent.

– The real economic brake-rail has been the surge of inflation.

– Last year consumer prices rose by the highest level in 35 years — 7.8%.

Høyere priser har kastet millioner av amerikanere ut i fattigdom da lønnsslippene deres ikke var nok til å betale regningene.

– Those higher prices plunged millions of Americans into poverty as their paychecks couldn’t catch up.

Moore avslutter med at disse tallene er for 2022 og så langt har 2023 sett en forbedring i høyere lønn og lavere inflasjon. Men hvor lenge?

Inflasjonsindikatoren for august så en kraftig prisoppgang på én måned takket være høyere energikostnader.

– To be fair, these are the official 2022 numbers, and so far 2023 has seen an improvement in higher wages and lower inflation. But for how long?

– The just-released gauge of inflation for August saw a major one-month rise in prices thanks to higher energy costs.

Men det har ikke stoppet Biden som uttaler:

– Gjett hva? Bidenomics fungerer.

– Ikke for middelklassen. Ikke for de aller fattigste. Ikke for alenemødre. Ikke for barn.

– Men kanskje for demokratiske givere.

– But none of this has prevented Biden from pronouncing: – Guess what? Bidenomics is working.
Not for the middle class. Not for the very poor. Not for single mothers. Not for kids.

– But maybe for Democratic donors.

Joe Biden Brings Out His Creepy Whisper: “Guess What? [Bidenomics] Is Working!”

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!


Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.