Når president Joe Biden står foran Kongressen og holder sin State of the Union-tale tirsdag kveld, vil han lovprise nasjonens økonomi. De fleste amerikanere kommer til å lure på hvilket land han snakker om, skriver Stephen Moore i New York Post. Moore tar for seg seks løgner han er overbevist om at Biden vil fortelle nasjonen i tirsdagens tale. Historier som uten tvil kan stemples med venstresidens favorittord: desinformasjon.

1) Biden har redusert budsjettunderskuddet med 1,4 billioner dollar

Faktisk kommer ingen president i moderne tid i nærheten av Biden når det gjelder «finansiell hensynsløshet», skriver Moore. I de to første årene hans har statsgjelden økt med mer enn 4,2 billioner dollar. Det er mer enn i noen annen toårsperiode i amerikansk historie.

I Bidens første år i embetet var underskuddet på 2,8 billioner, og i 2022 var det fortsatt på et av historiens høyeste nivåer, 1,4 billioner dollar. I fjor var USAs gjeld som en andel av bruttonasjonalproduktet på et rekordhøyt nivå, hele 129 %. Biden er som en skoleelev som feirer en forbedret karakter fordi han fikk en F  i det første semesteret, mens mens han fikk en D– i det andre.

Actually, no president in modern times even comes close to Biden in terms of fiscal recklessness. In his first two years, the national debt has risen by more than $4.2 trillion. That’s more than in any two-year period in American history.

The deficit shot into the fiscal stratosphere of $2.8 trillion in his first year in office, and in 2022 it was still at one of history’s highest levels, $1.4 trillion. Last year, our debt as a share of our gross domestic product hit an all-time high of 129%. Biden is like a schoolkid celebrating an improved report card because the first semester he got an F but the second semester a D-.

2) Biden arvet en økonomi i fritt fall

Feil. Tidlig i 2020 ble økonomien stengt ned da pandemien gjorde sitt inntog i USA. Men i andre halvdel av året hadde økonomien steget med mer enn 20 %, og millioner av amerikanere returnerte til jobbene sine. Dette var en historisk innhenting.

En uke etter valget, takket være Operation Warp Speed, ble koronavaksinen annonsert, som dekket bordet for en enda sterkere oppgang, men etter at Biden inntok Det hvite hus, har økonomien i stedet haltet fremover med en svak økonomisk vekst i fjor på 1,5 %.

Wrong. When COVID hit these shores in early 2020, the economy was shut down in the face of the once-in-a-half-century pandemic. But by 2020’s second half, the economy soared by more than 20%, and millions of Americans were moving back into their jobs. This was a historic recovery.

One week after the election, thanks to Operation Warp Speed, the COVID vaccine was announced, which set the table for an even stronger recovery. Instead, the economy has been limping forward with a weakling economic growth rate last year of 1.5%.

3) Inflasjonen var høy da Biden tiltrådte

Under Trumps presidentperiode lå inflasjonen i gjennomsnitt på 2 %, og i januar 2021, måneden Biden tiltrådte, var inflasjonen på 1,4 %. Atten måneder senere, sommeren 2022, steg inflasjonen til over 9 % – den høyeste på 40 år. Ved årets slutt va den på 6,5 %. Matvareprisene er fortsatt så høye at CNBC nettopp rapporterte at amerikanerne handler dagligvarer i billigbutikker som The Dollar Store:

Huh? The average inflation rate during the Trump presidency was 2%, and in January 2021, the month Biden entered office, inflation was 1.4%. Eighteen months later, in summer 2022, inflation rose above 9% — the highest in 40 years. It ended the year at 6.5%. Food prices are still so high that CNBC just reported: “Amid food inflation, more shoppers turn to dollar stores for groceries.”

4) Biden har senket bensinprisene

Da president Donald Trump forlot embetet, var bensinprisen 2,59 dollar per gallon nasjonalt. I juni 2022 var prisen nesten doblet, $5,004, nok en prisrekord under Biden. I dag er bensinen 3,48 dollar per gallon, omtrent 1 dollar høyere enn da han ble president. Ifølge Gas Buddys prognoser forventes bensin å stige tilbake til $4 per gallon i år.

When President Donald Trump left office, the gas price was $2.59 a gallon nationally. In June 2022, it was nearly double, a modern-day high of $5.004 a gallon. Today gas is $3.48 a gallon — roughly $1 a gallon higher than when Biden entered office. And according to Gas Buddy, which provides real-time prices and projections, gas at the pump is expected to rise back to $4 a gallon this year.

5) Biden gjør alt han kan for å sikre grensen

Dette kan være den største løgnen av dem alle. Siden Biden tiltrådte, har han utstedt rundt 90 såkalte executive orders – presidentdirektiv – som opphever Trumps vellykkede grensepolitikk. Nevneverdig er beordringen om å stanse byggingen av grensemuren og kansellering av den vellykkede «Stay in Mexico»-politikken (et grep som var så idiotisk at han nylig ble tvunget til å reversere den).

I 2021 kom grensevakter i kontakt med 1,7 millioner mennesker, det høyeste noensinne frem til 2022, da tallet steg til over 2 millioner.

This may be the whopper of them all. Since Biden took office, he’s issued some 90 executive orders undoing Trump’s successful border-enforcement policies — most notably stopping wall construction on the southern border and even suspending the successful “Stay in Mexico” policy (a move so wrongheaded he was recently forced to reverse it).

In 2021, there were 1.7 million border encounters, the highest ever until 2022, when that number surged above 2 million.

6) Biden øker innenlandsk olje- og gassproduksjon

Feil. En studie fra University of Chicago i 2022 fant at oljeproduksjonen ville være 2 til 3 millioner fat per dag høyere hvis Biden bare hadde fulgt Trumps energiplan.

USA ville ha produsert nesten 200 milliarder dollar mer olje i fjor hvis det ikke var for Bidens krig mot fossilt brensel, og ikke en teskje med olje hadde blitt frigjort fra vår strategiske reserve. Trump utstedte tillatelser for boring på 100 millioner hektar med føderalt land, mens Biden har utstedt færre boretillatelser enn noen president siden slutten av andre verdenskrig.

Wrong. A 2022 Committee to Unleash Prosperity study by the University of Chicago’s Casey Mulligan found that oil production would be 2 to 3 million barrels a day higher if Biden had simply followed the Trump energy plan.

America would have produced nearly $200 billion more oil last year if not for Biden’s war on fossil fuels. We wouldn’t have had to release one teaspoon of oil from our strategic reserve. Trump issued permits for drilling on 100 million acres of federal land. Biden has issued fewer drilling permits than any president since World War II’s end.

Vi får se hvor mange av disse fakta-frie uttalelsene Biden gjentar i sin State of the Union-tale, avslutter Moore. Men det er høyst sannsynlig at det vil bli som Sarah Huckabee Sanders en gang sa: “Liar, liar, pants on fire.”

(Breakfast of Champions, journ. anm.)

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.