En bensinstasjon i Miami, Florida, kunngjør at den trenger nye medarbeidere den 4. oktober 2019. Foto: Joe Raedle / Getty Images North America / AFP / Scanpix.

Antallet sysselsatte i USA økte i november med 266.000 personer, mens arbeidsledigheten i landet sank til 3,5 prosent – det laveste nivået siden 1969. Det går frem av en rapport som det amerikanske arbeidsdepartementet har offentliggjort fredag.

Økningen i sysselsettingen er større enn analytikernes forventninger om ca. 180.000 nye jobber, skriver New York Times, som kommenterer at tallene er en motvekt til bekymringene for handelskrig og en svakere verdensøkonomi. Aksjemarkedet reagerte da også positivt etter at rapporten ble offentliggjort.

“I think that this report is a real blockbuster,” said Daniel Zhao, senior economist at the career site Glassdoor. “Payrolls smashed expectations.”

På ett år har lønningene i USA økt med 3,1 prosent.

Presidentens økonomiske nasjonalisme ser ut til å gi gode resultater.

The labor market’s hearty performance offers President Trump something he can brag about after he fielded criticism this week for fueling trade tensions with Argentina, Brazil, China and European allies.

“It’s the economy, stupid,” Mr. Trump wrote on Twitter just before the report’s release.

Etterspørselen etter arbeidskraft har bidratt til lønnsøkningen, spesielt blant lavtlønte, skriver New York Times.

And Amazon’s decision last year to raise its minimum wage to $15 across the country has turned up the pressure in some places.

Arbeidsgivere fremholder at det er vanskelig å finne arbeidskraft, men John Dickey, som driver privat arbeidsformidling i Massachusetts, sier at mange av de ledige jobbene er tunge:

“These can be pretty rough working conditions,” he said, pointing to the food industry, where people can spend a lot of time in refrigerated warehouses or near industrial ovens. “It’s cold, it’s hot, it’s wet, the floors are slippery, so there tends to be a fair amount of turnover,” he said.

Når arbeidsgiverne ikke kan velge og vrake, kommer også lenge marginaliserte kandidater i betraktning:

The buffet of available job postings has drawn many Americans back to work. Employers have widened their scope, recruiting people with disabilities or criminal records. Older baby boomers are working past retirement age and stay-at-home parents are switching to paid employment.

«Jeg tror virkelig at alle som vil jobbe, har jobb», kommenterer Yvonne Rockwell, som også er i rekrutteringsbransjen.

Økonomiske eksperter har feilvurdert det amerikanske jobbmarkedet, kommenterer økonomijournalist Neil Irwin i New York Times.

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!