Fakhra Salimi i ressurs-senteret Mira hevder at trangboddhet er årsak til vold mot barn. Hadde hun lagt ansvaret på foreldrene og deres kultur i stedet, kunne flere barn sluppet å bli utsatt for vold.  Foto: Knut Fjeldstad/NTB Scanpix

Mira-senteret, ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, lyver når de forklarer vold med trangboddhet. Løgnen fratar innvandrere ansvaret for å slå og sparke barn. Barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er fire ganger så utsatt for grov vold fra mor. Slik opprettholdes volden.

Utrop har intervjuet leder for Mira-senteret, Fakhra Salimi, og bedt henne kommentere tall som viser at innvandrerbarn er mer enn dobbelt så utsatt for vold, sammenliknet med norske og nordiske barn. Tallene Utrop viser til er hentet fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som står bak studien «Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten».

– Vold er ofte knyttet til familienes økonomiske situasjon. Minoritetsfamilier bor ofte trangt, og foreldre har ofte krevende og lavlønte yrker. Sosiale faktorer går utover omsorgskapasiteten til foreldrene og familiens livskvalitet, sier Salimi til Utrop.

Å forklare vold med sosiale faktorer er ikke nytt, men det er lite hensiktsmessig, og det viser at Mira-senterets leder ikke forstår forskjellen mellom korrelasjon og kausalitet. Korrelasjon er et statistisk mål på hvor mye to målbare størrelser henger sammen med hverandre. Det er eksempelvis rimelig å anta at det også er korrelasjon mellom kvinners hårlengde og deres tilbøyelighet til voldsutøvelse, men ingen ville likevel finne på å hevde at langt hår er årsaken til vold.

Fordomsfullt og feil om fattige

Man blir ikke voldsutøver av å bo på færre kvadratmeter enn naboen, eller av å jobbe i kassa på supermarkedet. Å påstå noe slikt er ikke bare fordomsfullt mot lavtlønte, det er også direkte feil. Tvert imot er innvandrerbakgrunn den viktigste risikofaktoren når det gjelder barn og ungdom som er utsatt for grov vold. Ikke en gang rus og psykiatri gir like stor risiko. At økonomien er dårlig i alle nevnte grupper handler om korrelasjon, ikke kausalitet.

Mer vold blant innvandrere enn Utrop presenterer

Utrop og Mira-senteret bidrar til vold når de bagatelliserer vold og dermed forleder innvandrere og andre som ikke har innsikt til å tro at trangboddhet forklarer voldsutøvelse. Og forekomsten av vold er større enn de later til å tro. Barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er fire ganger så utsatt for grov vold fra mor, viser NOVA-rapporten Vold og overgrep mot barn og unge.

Å gi innvandrere tro på at det er noe annet enn dem selv som er grunnen til voldsutøvelsen, frarøver dem i praksis ansvaret for selv å gjøre noe med volden. Hadde Mira-senteret ansvarliggjort innvandrerkvinnene, kunne det bidratt til at de sluttet å bruke vold mot barna sine. Ansvarsfraskrivelse har motsatt effekt. Voldskulturen opprettholdes og foreldreansvaret pulveriseres. Det er voldsutsatte innvandrerbarn som lider mest som følge av løgnen om trangboddhet.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!