NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo. Fagbladet Journalisten har avdekket over 3.600 brudd på arbeidsmiljøloven hos allmennkringkasteren de siste årene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det ble registrert over 3.600 brudd på arbeidsmiljøloven i NRK fra januar 2016 til utgangen av september i år, skriver fagbladet Journalisten.

Totalt er det registrert 3.631 brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, ifølge en oversikt Journalisten har fått innsyn i.

Loven er brutt ved at ansatte har jobbet for mye helg eller overtid eller hatt for lite hviletid mellom vakter. Hviletid er det vanligste bruddet i bedriften, som har om lag 3.400 ansatte.

De fleste av bruddene er registrert i nyhetsavdelingen, med 1.228 brudd på hviletidsbestemmelsene. Avdelingen hadde 382 årsverk i begynnelsen av 2019.

– Vi er ikke tilfreds med såpass mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Når det er sagt, opplever jeg at praksis er bedre enn tallene kan gi inntrykk av, sier organisasjonsdirektør Olav Hypher til Journalisten.

Videre viser han til at det ofte er krevende for ansatte i NRK å få gjort jobben innenfor arbeidstidsbestemmelsene fordi allmennkringkasteren dekker nyheter og begivenheter døgnet rundt.

Han peker også på mulige svakheter i tallmaterialet, og sier han tror det faktiske antallet brudd er «vesentlig lavere» enn de registrerte.

– Vi ser at de tilpasningene som faktisk gjøres, som at medarbeidere som har jobbet lang overtid en dag, i praksis får starte neste dag senere, ofte ikke gjenspeiles godt nok i systemet. Det har ikke vært en så veldig sterk disiplin på å registrere dette manuelt, rett og slett, sier Hypher.

NRK har i høst skrevet en rekke saker om brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.