Siden 2016 har det vært over 5.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Vann- og avløpsetaten, får miljøbyråd Lan Marie Berg opplyst av sine underliggende etater.

– Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter. Det er den enkelte virksomhetsleder som ivaretar arbeidsgiveransvaret i sin etat, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

NRK skriver at Berg er informert om at det har foregått over 5.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Vann- og avløpsetaten siden 2016.

Flere etater med brudd

I en epost Oslo kommune har sendt til NTB, blir det opplyst at det bare i perioden januar til august i år ble avdekket 1.472 slike brudd i Brann- og redningsetaten, 785 slike brudd i Vann- og avløpsetaten, 623 i Bymiljøetaten og 31 i Renovasjonsetaten.

Miljøbyråden ba om oppfølging på området etter at det hadde kommet opplysninger om brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det ble i august besluttet å be alle etatene om å redegjøre for tall og hvordan det følges opp.

Byråden ser bedring

Ifølge byråden har det de siste årene blitt etablert systemer som gir dem bedre grunnlag til å følge opp de ansattes arbeidstid.

– Trenden viser at antall brudd går nedover. Samtidig ser vi at etatene i min sektor må jobbe enda mer systematisk med å få ned brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Mange brudd kunne være unngått med bedre rutiner og planlegging, sier byråd Berg.

NRK har tidligere i flere saker blant annet avdekket hvordan Energigjenvinningsetaten i Oslo har brutt arbeidslivsbestemmelsene.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!