Blikket til Kevin McAleenan sier hva han mener om loven Trump er ved å undertegne som begrenser asylretten til folk fra Guatemala. McAleenan var sjef for Toll og grensesikkerhet. I stedet for å oppfylle Trumps nye politikk saboterte han den. Det gikk så langt at han som øverste sjef selv lekket når en razzia mot illegale skulle finne sted. Det går en linje fra draft dodgers under Vietnam-krigen til denne retten til å undergrave en sittende politikk. Studentradikalismen anså USA for å være imperialistisk og grunnleggende rasistisk og urettferdig. Det er derfor en symbolikk i at Jane Fonda har flyttet fra California til Washington D.C. for å kunne delta i klimaprotestene. Hun ble fredag arrestert utenfor Capitol Hill. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Scanpix

Donald Trump og hans administrasjon har et stort problem: De har folk på innsiden som motarbeider dem. Disse menneskene lekker til anti-Trump-mediene. Det er et tett samarbeid og det pågår kontinuerlig.

Når de har markert seg for tydelig og lenge, blir deres posisjon uutholdelig og de får sparken.

Da presenterer mediene det som maktmisbruk og unnlater å fortelle at disse menneskene har undergravd Trumps politikk og posisjon, og i mange tilfeller USAs interesser. De har nådd det stadium som mange liberale på begge sider av Atlanteren befinner seg på: De vil heller ofre nasjonen enn la nasjonalistene vinne.

I Sverige sier man det åpent.

Det er viktig å merke seg for å forstå hvor hensynsløse venstresiden er blitt.

To tilfeller: Ukrainas tidligere ambassadør Marie Jovanovitsj vitnet fredag for en lukket kongresskomite ledet av Demokratene.

AFP har «tilfeldigvis» fått tak i hennes innledning og AFP/NTB refererer det ukritisk: Den tidligere ambassadøren til Ukraina hevder at hun ble avsatt fordi Trump ikke likte hennes arbeid og baktalte henne.

Yovanovitch ble i mai i år fjernet fra ambassadørstillingen. Det skjedde etter at hun krevde at Rudy Giulianis henvendelse til ukrainske tjenestemenn om å etterforske demokraten Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon, måtte gå via offisielle kanaler. (NTB)

Dette er det rene vrøvl, generelt og spesifikt.

Alle vet at nye administrasjoner skifter ut ambassadørene. Det er ikke noe oppsiktsvekkende at Trump vil ha sin egen. Men AFP/NTB får det til å høres ut som en konspirasjon!

Hva var bakgrunnen for utskiftingen? At Jovanovitsj hadde motarbeidet Trump. Hun hjalp Hillary å finne informasjon i Ukraina som kunne skade kandidat Trump i 2016. Akkurat det samme hun nå anklager Trump for i forhold til Biden.

Det er ingen tvil om at far og sønn Biden har svin på skogen i både Ukraina og Kina. Anti-Trump-fløyen får amerikanske justismyndigheters forsøk på å trenge til bunns i denne korrupsjonen for illegitim og vil ha Trump stilt for riksrett!

Dette er en frekkhet som savner sidestykke. For å få det til må mediene lyve systematisk, og NTB er villig kolportør.

Biden fortsetter å lyve. Han kjemper for sitt politiske liv. Kampen om nominasjonen har han allerede tapt.

Det mediene og Demokratene glemmer er at de leverer ammunisjon til Trumps valgkamp. I Minneapolis torsdag og Louisiana fredag har Trump hamret Biden, og folk er med. De lukter en rotte og jubler når Trump river Bidens ned.

Hunter Biden ble sparket ut av militæret for kokainbruk. Er det noen som tror at mediene ville unnlatt å minne om en slik vanærende bakgrunn, hvis det gjaldt Eric Trump?

Det blir en trippel fornærmelse av velgernes intelligens, og de hater en ny priviligert elite som skor seg på sine forbindelser.

Den nye eliten er skamløs. Når en politiker med så mange lik i skapet som Biden stiller som presidentkandidat for tredje gang, fortjener han å få seg en på trynet, tenker amerikanerne og jubler når Trump sier at det eneste Biden var god til var å kysse Obamas bak.(Kiss his ass)

Dette er ikke vanlig kost fra en talerstol som snakker til millioner. Men så rodde han det i land ved å si at Biden ble rik på amerikanernes bekostning. Hunter fikk 1.5 milliard av Bank og China til sitt hedgefond, og Kina tjente hundrevis av milliarder på amerikanske arbeideres bekostning. Folk vet det.

Slike ledere vil ikke amerikanerne ha.

Når anti-Trump-mediene dekker over for slik grådighet vender folk seg mot dem.

Bare 13 prosent av amerikanerne har tillit til mediene, viste en måling nylig.

Kevin McAleenan valgte migrantene fremfor amerikanerne

Kevin McAleenan gikk i natt av som leder for Department of Homeland Security. Han var tidligere leder for toll- og grensesikkerhet.

Den tidligere sjefen for USAs toll- og grensesikkerhetsbyrå CBP har fungert i jobben som sikkerhetsminister etter at Kirstjen Nielsen gikk av 8. april i år. McAleenan har vært Trumps ansikt utad for den kraftige innstrammingen i immigranter til USA og har som sin forgjenger vært gjenstand for massiv kritikk fra en rekke hold for de tiltakene som er satt i verk for å hindre innvandring til landet. (NTB)

Igjen helt villedende informasjon: MacAleenan har motarbeidet Trump åpent og i den senere tid har han sagt det offentlig at han saboterte Trumps innstramminger.

ICE – politiet med ansvar for å finne og utvise illegale innvandrere, har fått flere raid spolert fordi de illegale var advart på forhånd.

Nå viser det seg at øverste sjef var den som lekket! Det sier noe om hvor fanatisk motstanden mot Trump er.

Hvis du som statsansatt er uenig og ikke klarer å utføre en ny politikk, går du av. Men disse byråkratene gjør ikke det. De fortsatte kampen på innsiden. Det er essensen av Resistance, motstanden mot Trump. Disse menneskene vet bedre og de føler de har alle rettigheter.

Det er selvfølgelig antidemokratisk. De stiller seg over velgernes dom. De respekterer ikke resultatet av valget i 2016, og deri ligger noe av grunnen til teorien om Russia collusion. Den har tjente flere formål.

Det var både et røykteppe for noe Demokratene gjorde selv: De fikk «dirt» om Trump fra russerne, slik som tissehistorien fra Ritz hotel i Moskva.

Illegitim president

Samtidig ga historien om russisk påvirkning av velget til fordel for Trump begrunnelsen for deres motstand mot Trump: Han er en illegitim president. Hillary Clinton har hele tiden hevdet at Trump er illegitim. Hun sa denne uken at hun kunne komme til å stille og som hun sa: «beat him again«. Hillary mener at det var hun som vant!

Bak all undergravingen – av folk som visejustisminister Rod Rosenstein som ville bære skjult avlyttingsutstyr for kanskje å få erklært Trump utilregnelig slik at han kunne avsettes etter grunnlovstillegg 25, ligger en benektelse av at Trump er en legitim president.

Denne benektelsen bygger selvsagt på at Trump står for verdier som Demokratene og liberale medier ikke anerkjenner. Det sier de ikke høyt, men det er bakgrunnen for at Hillary kalte halvparten av hans velgere for «deplorables» og FBI-agent Peter Strzok sa da han kom til Virginia at man kunne lukte Trump-velgerne.

FBI-sjef James Comey kalte boken sin A higher Loyalty. I denne tittelen ligger nettopp ikke-anerkjennelsen av Trump, og begrunnelsen for at hans illojalitet mot presidenten hatt et høyere moralsk imperativ. Han representerte den rette makten.

Dette minner om stridighetene man hadde i middelalderen om hva som gjorde at en konge var rettferdig og hadde krav på lojalitet.

Vi er tilbake der nå.

Hvem er min Neste?

Verdikonflikten kommer aller klarest til uttrykk i synet på migranter. De progressive setter ikke-amerikanere høyere enn amerikanere, slik den liberale elite i Vest-Europa setter migranter høyere enn de innfødte.

Derfor var det ut fra et høyere mandat at MacAleenan saboterte Trumps innstramminger. Mot slutten la han ikke lenger skjul på det og fortalte åpent om det i et intervju med Washington Post.

MacAleenans tenkning er helt parallell til de som mener Europa skal redde alle som kommer over Middelhavet og slippe dem inn.

“How can we let these smugglers victimize these desperate families?” he said, describing his thinking at the time. “How can we let this flow continue to grow, with more people being victims and more kids dying on this journey, and not do everything in our power to try to stop it?” [Emphasis added]

“When you see the impact in the six-week period on 2,500-or-so families and understand the emotional pain for those children, it’s not worth it,” he said. “It’s the one part of this whole thing that I couldn’t ever be part of again.” [Emphasis added]

Amerikanske liberale er til de grader på migrantenes side at de ikke vil bruke uttrykket ulovlig fremmed – illegal alien. MacAleenan vil heller ikke det.

While Trump and his officials use the accurate legal term “illegal alien” to describe an individual who has illegally entered the U.S., McAleenan said he will not use the term, opting for “migrants” and “vulnerable families” instead because he said the term “illegal alien” comes with “political, emotional, and racial” overtones.

I New York risikerer man 250.000 dollar i bot hvis man kaller en ulovlig innnvandrer illegal alien. Les setningen en gang til: Man risikerer en kvart million dollar i bot hvis man kaller noen det de virkelig er: Omskrivinger/eufemismer er pålagt ved lov.

A New York Times report this week described one instance where, in the face of soaring illegal immigration levels in March, Trump told Border Patrol agents to turn all nationals arriving at the border away.

McAleenan, the report alleges, privately instructed agents to ignore Trump and continue admitting and processing nationals at the border:

They were right. On a trip to California late in the week, Mr. Trump turned to Mr. McAleenan, the Customs and Border Protection chief, with a new idea: He wanted him to stop letting migrants cross the border at all, with no exceptions. If you get into any trouble for it, Mr. Trump told him, I’ll pardon you. [Emphasis added]

After the president left the room, Mr. McAleenan told the agents to ignore the president. You absolutely do not have the authority to stop processing migrants altogether, he warned. [Emphasis added]

Dette er grunnen til at USA er så polarisert: Kampen mot en lovlig valgt president pågår innen administrasjonen.

Når tjenestemenn mener de har moralsk rett og plikt til å sette seg over presidenten og aktivt motarbeide ham – med alle midler – vil enhver stat bevege seg mot et konfliktnivå som kan bli farlig.

Trump har vist en utrolig styrke ved å kunne stå i denne kampen i fire år.

Han vet motstanderens svakhet: De har ikke noe demokratisk mandat. Det har han, og han får det bekreftet på alle de store møtene med rundt 20.000 mennesker. Folk signaliserer at de forstår hva det handler om: Det er deres land. De har retten på sin side.

 

McAleenan Defies Trump: Border Policy ‘Went too Far,’ ‘Illegal Alien’ Term Has ‘Racial Overtones’

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.