Nytt

OSLO, NORGE 2019828. AP leder Jonas Gahr Støre kommenterer private investeringer på Stortinget onsdag kveld.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Aps kraftige tilbakegang i valget skyldes først og fremst at fløypartier og énsakspartier har fått dominere valgkampen, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Ap går tilbake, noen steder ganske mye. Det kan vi ikke være fornøyde med, fastslo Støre da han rett etter klokka 23 mandag inntok talerstolen på valgvaken i Oslo.

Etter å ha framhevet noen positive sider ved det ventede valgutfallet – som at byrådet ligger an til å beholde makten i Oslo, og at det ligger an til rødgrønt flertall i den nye gigantregionen Viken – lovet Støre selvransaking. Valgresultatet og årsakene til det skal evalueres og gjennomgås av partiets styrende organer.

Men allerede valgkvelden holdt han selv fram noen årsaksforhold:

– Det finnes opplagt noen forhold som er med på å forklare vårt svake valgresultat. Det føyer seg blant annet inn i det vi ser fra mange land. Fløypartier og énsakspartier har hatt oppdrift, og styringspartier som oss, har hatt motvind, sa Støre.

«Bompengestrid og regjeringskaos» har overskygget de politiske sakene i valgkampen og de sakene Ap hadde på sin dagsorden, men partiet må også erkjenne å ha tapt smertefullt i Nord-Norge – en region der Ap historisk har stått meget sterkt, påpekte han.

– Vår ambisjon er igjen å bli det ledende partiet for folk i nord. Vi skal bygge oss opp igjen, og jeg forplikter meg til det – som det beste partiet for velgerne i den øverste delen av Norge, sa han.