Det er ikke Jonas Gahr Støres skyld alene at Ap krasjlandet i valget, mener partitopper. Nå skal den feilslåtte valgkampstrategien endevendes av partiet.

Aps 21 sentralstyremedlemmer samlet seg tirsdag ettermiddag til krisemøte i Aps lokale på Youngstorget i Oslo, for å evaluere den begredelige valginnsatsen dagen før.

Om Jonas Gahr Støre er rett personen til å gjenreise partiet er spørsmålet mange kommentatorer og analytikere har reist og stilt seg tvilende til det siste døgnet. På vei inn til sentralstyremøte avviste imidlertid partitoppene på rekke og rad at partiet nå trenger en lederdebatt.

– Det er ikke hans ansvar alene hvordan dette valget har gått. Vi har et felles ansvar for hva som har skjedd og hva vi skal gjøre videre. Det siste Ap trenger nå, er personstrid og interne stridigheter, uttalte nestleder Trond Giske.

Giske blir av mange ansett som den mest sannsynlige utfordreren til Støre, og ifølge VG reagerte flere sentrale Ap-kilder kraftig på at Giske valgnatten uttalte at det er opp til organisasjonen å bestemme om det er aktuelt å se på lederspørsmålet etter valgnederlaget. Tirsdag avfeide Giske saken som «tøvete» og mente uttalelsene var tatt ut av sammenheng.

– Kollektiv feil

På vei inn til sentralstyremøte var både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, AUF-leder Mani Hussaini og Aps byrådsledere i henholdsvis Oslo og Bergen, Raymond Johansen og Harald Schjelderup, alle tydelige på at de fortsatt har tillit til Støre.

– Jonas er den beste lederen vi kan ha, sier Raymond Johansen.

– Vi trenger en debatt om hvorfor vi kollektivt har tatt feil valgkampstrategi, ikke en lederdebatt, uttalte Harald Schjeldrup.

Han understreker overfor NTB at det er hans personlige mening og at han ikke uttaler seg på vegne av fylkeslaget.

Heller ikke fylkeslederne i partiet etterlyser en lederdiskusjon.

– Jonas har gjort en glimrende jobb og blant annet skåret høyt på partilederdebattene, så det er ikke han som kan få skylda for dette, sier fylkesleder i Aust-Agder Ap og sentralstyremedlem Jon Rolf Næss.

– Jeg tror ikke dette er tiden for et lederskifte, sier leder i Møre og Romsdal Ap, Per Vidar Kjølmoen.

– Jeg ser ingen grunn til å begynne å diskutere lederspørsmålet og opplever ikke at det er et tema i partiet nå, sier Frode Jacobsen, leder av Oslo Ap, partiets største lokallag, til NTB.

Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Hordaland Jette Christiansen svarer ja på spørsmål om Støre er rett person til å lede Ap. På spørsmålet om han er rett person til å lede partiet i fire nye år, svarer hun ikke like tydelig.

– Jonas er leder av Ap, nå skal vi ha sentralstyremøte, og det tror jeg blir bra, uttalte hun på vei inn til møtet.

– Traff ikke tidsånden

Hva som er hovedgrunnen til at valget gikk så dårlig, er partitoppene og fylkeslederne usikre på. Mange mener det er umulig å peke på én enkelt sak.

Jette Christensen sier hun tror én årsak er at Ap ikke godt nok klarte å tydeliggjøre konsekvensene av høyreregjeringens politikk og forskjellene mellom Ap og Høyre.

Analytikere og kommentatorer har pekt på flere mulige forklaringer på hvordan Ap kunne gjøre sitt dårligste stortingsvalg i opposisjon på 90 år: Partiet bommet på historien om Norge da ledighetstallene snudde, partiet var for lite rødt, for lite grønt eller leflet for mye med KrF – er blant noen av teoriene. Støres personlige formue og den negative spiralen som farget valgkampen med stadig dårligere målinger, trekkes også fram.

På vei inn til sentralstyremøtet uttalte Støre at partiet nå skal bruke god tid på å evaluere hva som gikk galt i valgkampen.