Nytt

– Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon – var vi for konstruktive? spurte Støre i sin tale til landsstyremøtet.

Partileder Jonas Gahr Støre skisserte i sin tale til landsstyremøtet tirsdag noen av spørsmålene Ap må finne svar på når valgnederlaget skal evalueres.

– Det er vårt ansvar å gå inn i det som skjedde, forstå det og gjøre det bedre. Vi skal ikke evaluere for å kjempe 2017-valget på nytt, sa Støre da han åpnet landsstyremøtet tirsdag ettermiddag.

Han understreket at det ble tatt beslutninger underveis som fremsto som riktige da de ble tatt, men som i ettertid ser annerledes ut.

Da det snudde

De neste to dagene skal tillitsvalgte fra hele landet diskutere valgkampen og valgresultatet. Støre ville ikke legge føringer på diskusjonen, men pekte på noen spørsmål han mener må belyses.

– Håndterte vi rollen som kritikere av regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning? Fikk vi godt nok fram hvorfor det er nødvendig å øke fellesskapets inntekter? lød Støres oppspill.

Støre stilte også spørsmål ved om Arbeiderpartiet burde vært med på brede forlik i Stortinget om innvandring, forsvar og politi – fordi reformene ifølge Støre ble dårlig håndtert av regjeringen.

– Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon – var vi for konstruktive? spurte han.

Egen rolle

– Var vi godt nok rustet til å stå imot da de dårlige målingene kom? spurte Støre, som også stilte spørsmål ved om ledelsen i partiet levde opp til forventningene.

Han inviterte til diskusjon om sine egne harde utfall mot statsminister Erna Solberg (H) og hennes lederevner.

– Men valgkamp handler ikke bare om det som er lurt, og jeg er dypt bekymret for at Fremskrittspartiets retorikk og politikk fører til et kaldere samfunn og større forskjeller. Når det skjer, kan ikke jeg bare sitte med hendene i fanget, sa Støre.

Ny politikk

I tillegg til evalueringen skal Ap i gang med å utvikle ny politikk og utnytte mulighetene i et nytt storting til å danne alternative flertall.

– Regjeringen har ikke lenger flertall bare med Venstre, noe som åpner for flere muligheter for oss til å danne alternative flertall. Det gir oss muligheter som vi skylder velgerne å prøve å få gjennomslag for, sa Støre.

Takk for innsatsen

Han benyttet også anledningen til å takke de tillitsvalgte for innsatsen i valgkampen.

– Ap gjennomførte nok en gang en grasrotkampanje som vi kan være stolte av. Det inspirerte og rørte meg hvordan partifeller sto opp for hverandre og for politikken. Vi viste at Ap kan stå på selv om det blåser nordavind fra alle kanter. Det er jeg stolt av og rørt av. Så kan vi enes om at valgresultatet ble en stor skuffelse. Vi greide ikke å skape nytt flertall, og Ap gjorde et svakt valgresultat, sa Støre.

Han minnet om at 801.000 velgere stemte på Ap, at de fortsatt er landets største parti og han trøstet seg med at partiet vant to av tre valg, skolevalget og barnevalget gikk Aps vei.

– Det gir meg inspirasjon, sa han.