Kultur

Stadig flere kunstnere beveger seg ut i naturen og den umælende delen av skaperverket. Sivilisasjonen og det urbane livet gir ikke så mye mening lenger, og himmelrommet er øde og tomt, bortsett fra atmosfæren da, som er stappfull av skumle gasser. Der det finnes skoger, noe det er flust av i Finland, har den finske kunstneren Tiina Kivinen funnet sitt naturgitte paradis. Hun har endog kjøpt seg et skogsområde i den sydøstlige delen av Finland, som hun skjøtter med omsorg og kunstnerisk empati.

Slikt blir det bilder av, grafiske trykk og tegninger, i hvilke hun skildrer utsnitt av skogens særegne naturfysiognomi. For Tiina Kivinen er denne sammenkoblingen av naturfordypelse og kunstnerisk engasjement et langsiktig prosjekt, men bare tiden og kreativiteten vil vise om relasjonen i det lange løp har estetisk vekstpotensial. Hennes utstilling nå i Galleri Kunstverket dufter ikke akkurat av grantrær og skogbunn. De flest arbeidene er i sort/hvitt, utført i den grafiske teknikken mezzotint, som er basert på etsning.

Umiddelbart får man inntrykk av inspirasjon fra japansk/kinesisk tegnekunst, en sirlig og forenklet form for figurasjon som tenderer mot det abstrakte. Hos Kivinen er det grener og kvister som fordeler seg tilfeldig over billedflaten, tilfeldig i forhold til en naturgitt orden, men målrettet utfra ønsket om å skape et motiv med visuell variasjon og flate-basert estetikk. Denne variasjonen og vekslingen mellom svarte kvister/grener på hvit bunn utspiller seg da heller ikke mot en dybde eller et billedrom. Av den grunn svekkes også den naturforankrede billedpoesien som kunstneren tydeligvis ønsker å synliggjøre.

Det er stadig tilløp til sanselig og naturgitt fylde i Kivinens grafikk, men kunstneren presser trangen til abstraksjon for langt. Resultatet blir tidvis en fortynnet atmosfære, som sliter med å fylle billedflaten med naturgitt nærvær. Jeg har sans for det grafiske prosjektet, spesielt mezzotint-teknikken og dens vare nyanser, men savner mer av naturpoesien. Skogen har langt mer å gi av lykkelige øyeblikk.

Galleri Kunstverket:
Tiina Kivinen, «The Valley of Happiness», grafikk
Varer fra 22/8 til 14/9, 2019