Nytt

Terrorister tilhørende den islamske staten (IS) paraderer i den syriske Raqqa-provinsen den 30. juni 2014. Foto: Stringer / Reuters / Scanpix.

En ny rapport fra FNs sikkerhetsråd advarer om at terrorgrupper som den islamske staten (IS), al-Qaida og andre islamske ekstremister fortsetter å utgjøre en stor terrorfare, til tross for at større angrep en tid har vært avverget i Europa.

Ifølge rapporten, som er basert på informasjon fra etterretningstjenester i FNs medlemsland, kan det komme en ny bølge av internasjonale terrorangrep før slutten av 2019, opplyser The Guardian. Trusselen mot Europa forblir høy.

Hæren av fremmedkrigere som sluttet seg til IS i Syria og Irak, skaper permanent bekymring:

The authors raise concerns about up to 30,000 foreigners who travelled to the “caliphate” to fight and who may still be alive.

Minst 2000 av disse befinner seg i dag i Europa.

“Their future prospects will be of international concern for the foreseeable future,” the report says.

En viktig risikofaktor i så mate er radikalisering i fengslene. Flere er snart på vei ut derfra:

A further challenge is the imminent release of some of the first wave of returnees to be imprisoned after returning from the Islamic State’s caliphate, which was established across a swath of land in Iraq and Syria in 2014.

Programmer for deradikalisering har ikke vist seg å være effektive:

The most combat-hardened fighters serving longer sentences are not yet approaching release from prison. They remain dangerous and continue to pose a challenge both inside and outside the penal system,” the report notes.

Selv om IS har mistet territoriet de kalte «kalifatet», har de fremdeles penger og fremfor alt et «varemerke» i behold som gjør organisasjonen til et «virtuelt kalifat»:

According to the report, Isis has access to between $50m and $300m remaining from the revenues of the caliphate and is using propaganda to maintain the group’s reputation as the leading global terrorist brand – the “virtual caliphate”.

Så lenge alle er forbundet av den samme ideologien, reduseres også behovet for koordinering:

The report says Isis leaders did not have advanced knowledge about bloody attacks on churches and hotels in Sri Lanka.

“It was a locally instigated and led attack inspired by [Isis] ideology. The bombings aimed to boost the global image of [Isis] after its military defeat in Iraq and the Syrian Arab Republic.

 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!