Innenriks

Analysesenteret som Flyktninghjelpen har opprettet, RHIPTO, offentliggjorde denne uken en rapport som viser at jihadistgrupper som IS er direkte involvert i båtmigrasjonen over Middelhavet. Trafikken er blitt en stor inntektskilde s0m IS desperat trenger for å kompensere for bortfallet av oljeproduksjonen sank.

Senteret i samarbeid med Globalt Initiativ mot Transnasjonal Kriminalitet, anslår at jihadistene har håvet inn 2,4 milliarder kroner på båttrafikken til Europa.

Det er et kynisk spill som europeiske land risikerer å bli delaktige i hvis de begrensninger seg til å gå inn som passive mottakere.

The movement of migrants across the Middle East and Africa towards Europe has generated up to $323 million for the Islamic State in Iraq and Greater Syria (ISIS) and other jihadist groups, a new report has revealed.

nellemann.christian

But while E.U. officials anguish over the plight of people crossing the Mediterranean to get to Europe, the migration has proved an invaluable business opportunity for groups like ISIS. So valuable that international crime experts believe ISIS might have launched some attacks specifically in order to drive people to flee, and then profit from their flight. “They [ISIS] were looking desperately for new funds,” says Christian Nelleman, director of the Norwegian Center for Global Analysis, or RHIPTO, who co-authored this week’s report with the Geneva-based Global Initiative Against Transnational Organized Crime, a consortium of organized-crime experts. “Unlike al-Qaeda, ISIS needs a totally different scale of funds because they run an army and provide social services,” he says.

ISIS’s sources of funding appear to have changed markedly since 2014. For much of last year, ISIS brought in funds from oil smuggling — a key reason why its fighters seized oil facilities in Syria and Iraq —with oil trading earning up to $3 million a day, according to U.N. estimates. But those earnings have crashed, perhaps by half, since last August, when the U.S. and its allies began bombing ISIS oil facilities, according to a Western intelligence report from last January, which was shared with TIME this week. The report estimates that ISIS needs between $523.5 million and $815.3 million a year to run its operations, including to pay its fighters, run social services, and buy weapons and ammunition.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland snakker mye og gjerne om alle som Europa og Vesten må hjelpe og ta inn, men han snakker lite om de moralske betenkelighetene ved å bli avtakere for IS og andre jihadistgruppers spekulasjon i nettopp denne godhet som Egeland representerer. Selv om det er hans eget analysesenter som leverer informasjonen, snakker Egeland heller om at Europa må ta ansvar for flere, nå sist rohyinga-folket som flyter rundt i  gebrekkelige farkoster i Andamanhavet. Også disse er ofre for kyniske spekulanter. Vil Egeland gå inn i alle roller som disse kriminelle plasserer ham og hans organisasjon i? Hvis Egeland hadde blottlagt det moralske dilemmaet og påpekt at det var et politisk problem – våre land kan ikke finne seg i å bli utsatt for utpressing – ville han i det minste hatt noe av integriteten i behold. Men vi hører bare det humanitære referenget, om og om igjen. Det kan komme til å slå tilbake på organisasjonene. Deres oppførsel ligner litt for mye på en industri, en kommersiell aktør som fortier det som kan svekke pengestrømmen fra staten.

Krise er big business

 

IS trenger mye penger fordi det har etablert en stat. Krigerne skal ha betalt, og innbygerne i kalifatet forventer visse basistjenester. Dessuten skal det kjøpes inn våpen. Det er store summer det er snakk om.

The report estimates that ISIS needs between $523.5 million and $815.3 million a year to run its operations, including to pay its fighters, run social services, and buy weapons and ammunition.

Pengene som IS og andre grupper tar inn, omsettes i trusler mot Vesten. Det later ikke til at dette går inn hos hverken de humanitære NGO’er av typen Flyktninghjelpen/Egeland, politikere eller mediene.

Trafikken er the perfect storm: Humanisme er Vesten Akilleshæl, det vet IS. Derfor pøser de på med båtmigranter og gir Europa hendene fulle. IS vet at et Europa som blir overveldet av båtmigranter ikke har kapasitet til å mer. Bare den politiske debatten om hvor mange man skal ta og fordelingen, suger mange krefter. Så kommer oppbygging av kapasitet til å ta imot. De må få europeisk standard. Det krever store beløp.

Jihadistene låser Europa til humanitetskorridoren. De vet at mange i den politiske klassen ikke kan snakket noe annet språk. Hvis man sender båtmigranter kan ikke Europa la være å redde dem, og å returnere dem er umulig.

IS og andre kan sende sine egne folk til Europa, det er umulig for italienerne å kontrollere hvem som kommer. Samtidig får de penger til å fortsette krigen, som en gang skal ta dem til Rom, ifølge dem selv. Europa er blitt et lukrativt sted for jihadistene, på mer enn én måte.

Antikviteter

Også antikviteter er blitt big business:

Aside from oil, ISIS has recently earned between $22 million and $55 million a year taxing antiquities smugglers, who traffic looted objects out of Syria and Iraq, and between $168 million and $228 million a month taxing small businesses and residents in ISIS-controlled areas, according to the January intelligence report, which said ISIS has “a robust budget for a group numbering in the 30 to 40,000 range.”

isis-destroys-hatra-unesco-iraq

Foto: IS ødelegger et relieff i Hatra. Ødeleggelsen er reell nok, men har kanskje et bakenforliggende motiv: Å drive opp prisen på antikviteter som IS tjener store penger på.

Når man hører disse tallene og tenker på videoene der IS ønsker å vise verden at de ødelegger kulturarven, kan man lure på om ikke meningen er å gjøre noe av det samme som med båtmigrantene: Skape panikk. Verden ser at IS ikke har noen respekt for kulturarven. Vandalismen kan være et PR-trick for å drive opp prisen på antikviteter: Bedre at de selges enn at de blir ødelagt. Pengene havner hos IS.

Spekulerer i panikk

Analysesenteret mener at IS bevisst angriper flyktningleire i Syria og Irak for å skape panikk og tvinge folk til å flykte. Da vil enda flere ta seg til Libya og betale det som behøves for å komme seg til Europa.

The report suggests ISIS has recently driven Syrians and Iraqis from their homes in a deliberate attempt to increase their control over smuggling routes, and to drive up the numbers of those trying to cross the Mediterranean. Syrians now comprise the largest number of migrants crossing the Mediterranean, followed by refugees from the East African nation of Eritrea. The surge in Syrian refugees crossing the Mediterranean since last year appeared to follow ISIS attacks on refugee camps. “Why would they want to attack refugee camps near the Syria-Jordan border?” Nelleman says. “The purpose was to drive refugees out.” Many of those refugees made their way to Libya to take dangerous boats to Europe.

 

 

 

NRK hadde en sak om rapporten, men ser ikke hverken de sikkerhetsmessige problemene eller de moralske. De har med Nellemanns fempunktsplan for å bekjempe trafikken. Nellemann sier den må stanse ved kilden, den kan ikke stanses i Europa. Men det er heller ikke det mediene vil, ser det ut til. Så lenge trafikken øker kan de opprettholde det moralske presset på politikere og opinion.

Nellemann og Global Initiativ har laget en 5-punktliste som de mener kan løse problemet:

  1. Bedre akuttsituasjonen for flyktninger i Libanon, Syria og Jordan ved å øke bistanden til beskyttelse av flyktningleirene betraktelig.
  2. Informere flyktninger om hvordan menneskesmuglere kan utnytte og misbruke dem til slavearbeid og farene for å dø på veien til Europa.
  3. Mer effektivt jobbe mot smuglernettverkene og sette inn arbeidet på knutepunkter i Libanon, Sinai, Egypt og Sudan. Spesielt bør man konsentrere seg om Sinai der det er ventet en stor flyktningstrøm fra Jemen.
  4. Forbedre etterretningen rundt flyktningrutene og knutepunktene i Nord-Afrika betraktelig. Jobbe med smuglernettverkene spesielt i opprinnelseslandene.
  5. Den eneste løsningen på lang sikt er å redusere antallet flyktninger fra konfliktsoner. Men på kortsikt er den beste måten å strupe finansiering til de kriminelle gruppene.

 

Nellemann er opptatt av konsekvenser, ikke mest mulig moralsk kapital.

– Det er fint om Norge vil hjelpe 10.000 flyktninger, men hvis man virkelig vil hjelpe så må man hjelpe flyktningene i nærområdene og spesielt se på flyktningrutene. Hvis man ikke setter inn de milliardbeløpene som trengs for å hindre mennesker i å begi seg ut på den farlige flukten så kan det hele ende opp i en storkrig og total kollaps.