Kommentar

NTB har en sak om at det er 75 år siden Warszawa-oppstanden og at den ble behørig markert.

Warszawaoppstanden regnes som det største militære opprøret som fant sted i det okkuperte Europa under andre verdenskrig.

Den 1. august 1944 klokken 17 gikk medlemmer av den polske motstandsbevegelsen til angrep mot de tyske okkupantene.

Målet var å frigjøre Warszawa fra okkupasjon i forkant av at sovjetiske styrker rykket inn, for å hindre at en Sovjet-kontrollert regjering ble innsatt i Polen.

Men hvorfor lyktes ikke polakkene? Hvis man skal få svar på det, må man spørre: Hvorfor gikk polakkene til opprør akkurat ettersommeren 1944? Fordi Den røde hær rykket frem, og det var ingen tvil om hvem som kom til å tape krigen. Polakkene hadde regnet med at de ved å gå til opprør, ville befri byen selv. De ville være herrer i eget hus.

Hvordan gikk det? NTB skriver lakonisk:

Etter 63 dagers kamper måtte imidlertid opprørerne gi tapt. 200.000 polakker mistet livet, de fleste av dem sivile.

Hvorfor «måtte» opprørerne gi tapt? Ja, hvorfor? De kjempet som løver, men slapp opp for ammunisjon. Churchill ville komme til unnsetning med flyslipp, men trengte da godkjennelse av Stalin. Det fikk britene aldri. Stalin stanset Den røde hær på den andre siden av Wistula. Der sto bolsjevikene og så på at polakkene ble slaktet ned av nazistene. Det var slik Stalin ville ha det. Han visste at det var den mest handlekraftige, nasjonsbevisste del av befolkningen som deltok i opprøret. Med dem ryddet av veien ville kommunistene få en lettere jobb med å overta landet.

Stalin viste den samme brutalitet høsten 1939. Tyskland og Sovjetunionen hadde inngått en hemmelig avtale om å dele Polen mellom seg. Da Hitler hadde sluppet Blitz-krigen løs over Polen, fikk polakkene et nytt sjokk: I øst rykket Den røde hær over grensen. Mange polakker hadde naturlig nok flyktet østover da fienden rykket inn fra vest. Nå havnet de i kommunistenes garn.

Stalin praktiserte her kommunistisk hersketeknikk: halshogging av samfunnet. Mens Himmler ønsket å redusere polakkene til å kunne telle til ti, visste bolsjevikene av erfaring hva som skulle til for å underkue et samfunn: De hadde utprøvd det på hjemmebane: Hele samfunnseliten ble sendt østover i kuvogner til Sibir eller skutt i skogene i Hviterussland.

Kremen av den polske hæren – 25.000 offiserer – ble skutt i Katyn-skogen.

Da tyskerne senere fant gravene og gjorde internasjonalt anskrik, var det få som trodde dem. De hadde selv lignende forbrytelser på hendene. Men den gangen hadde de rett.

Ved å underslå Stalins forbrytelse i 1944, viser NTB at de beskytter kommunistene mot å få et dårlig rykte. Den norske nomenklaturaen liker ikke å snakke stygt om kommunistisk terrorvelde. Det kunne være at folk begynte å bli skeptiske mot den offisielle historieskrivningen.

Stalins forbrytelser er så uhyrlige at man skulle forsverge at noen ville forsøke å beskytte ham. Men det gjør NTB og andre medier fortsatt. Vennskapspakten fra august 1939 som ga Hitler frie hender til å angripe Polen, går man utenom.

Men nå står markeringene i kø: Det er bare en måned til begynnelsen på andre verdenskrig, og da har Donald Trump meldt sin ankomst til Polen.

Trump holdt en av sine beste taler ved forrige besøk i Warszawa.

Den frie verden har fått en ny leder som løfter arven etter Churchill og Roosevelt. Det gjorde Trump under markeringen av Normandie 6. juni, og han kommer sikkert til å gjøre det 1. september. Derfra skal Trump til Danmark på offisielt besøk etter invitasjon av dronningen.

Det er utenkelig at det norske kongehus ville invitert Trump. Norge er blitt et haleheng til Tyskland, og norske medier deltar i en kampanje mot Trump som går 24/7. Det er som den norske eliten ikke forstår at hendelsene for 75 år siden kan være fremtid. Og jo mindre et samfunn tar høyde for krig, jo mer øker sannsynligheten for at den kommer.

Historiefordreining er et viktig ledd i den mentale nedrustning.

Ikke å huske hvordan polakkene ble forrådt, er et dårlig varsel.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Forhåndsbestill Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!