Nytt

Under et møte med unge historikere i Kreml, ga Vladimir Putin en fremstilling av opptakten til annen verdenskrig som var et forsvar for ikke-angrepspakten mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den var kun av defensiv natur. Sovjet ville unngå krig, hevdet Putin, og ignorerte paktens hemmelige del som delte Øst-Europa mellom Sovjet og Tyskland.

molotov-ribbentrop

foto: fra venstre Molotov, i midten Ribbentrop, og Stalin smilende til høyre.

Da avtalen mellom utenriksministrene Vjateslav Molotov og Joachim Ribbentrop ble kjent 23. august kom den som et sjokk: Hitler hadde ryggen fri og risikerte ikke en tofrontskrig.

Men i Putins fremstilling ble Stalin tvunget.

Chamberlain_'Peace-in-our-time'

foto: En stor folkemengde hadde møtt frem for å ta imot statsminister Neville Chamberlain da han kom tilbake fra München 30. september 1938. Han kunne berolige dem, viftende med avtalen som var undertegnet av Hitler: – Det blir fred i vår tid.

 

Det var den britiske statsminister Neville Chamberlains kapitulasjon for Hitler i  München som tvang Josef Stalin til å inngå en vennskapsavtale med Hitler.

Mr Putin said that Western historians today try to «hush up» the 1938 Munich Agreement, in which France and Britain – led by Neville Chamberlain, the prime minister – appeased Adolf Hitler by acquiescing to his occupation of Czechoslovakia’s Sudetenland.

«Chamberlain came, waved a piece of paper and said, ‘I’ve brought you peace’ when he returned to London after the talks,» Mr Putin, who is a keen amateur historian, said on Wednesday, according to a Kremlin transcript.

Stalin ville unngå krig. Hva var galt med det? spurte Putin.

Mr Putin appeared to think Moscow’s own agreement with Hitler – the 1939 Nazi-Soviet or Molotov-Ribbentrop Pact – was fine, however.

«Serious research must show that those were the foreign policy methods then,» he said, adding: «The Soviet Union signed a non-aggression treaty with Germany. People say: ‘Ach, that’s bad.’ But what’s bad about that if the Soviet Union didn’t want to fight, what’s bad about it?»

I stedet for å unngå krig, ble pakten en garanti for at Hitler turde å gå til krig, eller rettere: gamble på at Frankrike og Tyskland ikke turde.

Den hemmelige del av pakten viser at Stalin ikke var så uskyldig.

Secret protocols of the pact in which the Nazis and the Communists agreed to divide up Finland, Estonia, Lithuania, Latvia, Romania and Poland into spheres of influence were officially denied by the Kremlin until 1989.

Først ble polakkene angrepet av Hitlers armé. De flyktet østover. Der møtte de en invaderende Røde hær. Hitler og Stalin delte Polen mellom seg. Det var avtalt spill. Denne dødelige handelen har den autoritære venstresiden ikke villet erkjenne. Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen forsvarer pakten til denne dag, det samme gjør SVs Hans Ebbing.

Stalin begynte likvideringen av den polske eliten omgående. I Katyn-skogen skjøt NKVD over 20.000 polske offiserer. Først under Gorbatsjov innrømmet Sovjet at de sto bak.

Putins forsvar for Stalins forbrytelser og omskrivning av historien, er beskrivende for hans egen styreform og program:

Mr Putin appeared to imply the secret protocols continued to be a matter of dispute today, saying, «people still argue about the Molotov-Ribbentrop Pact and accuse the Soviet Union of dividing up Poland».

In 2009, the Russian leader condemned the Nazi-Soviet pact as «immoral» but said France and the UK had destroyed any chance for an anti-fascist front with the Munich Agreement.

Critics say Mr Putin and his administration are increasingly mobilising historical events as a means of bolstering his authoritarian rule.

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/11213255/Vladimir-Putin-says-there-was-nothing-wrong-with-Soviet-Unions-pact-with-Adolf-Hitlers-Nazi-Germany.html