Afrikanske migranter i en gummibåt like før de blir plukket opp av spanske Proactiva Open Arms nord for Sabratha, Libya i februar 2017.  Foto: Giorgos Moutafis / Reuters / scanpix

Slagsiden i NTBs dekning av masseinnvandringen av unge, våpenføre menn fra tredje verden til Europa er bemerkelsesverdig. Særlig med tanke på byråets spesielle rolle.

Noen vil kanskje reagere på tittelen. Er det ikke litt vel tabloid å kalle NTB intenst innvandringsvennlig? Vel, inspirasjonen er hentet fra byrået selv.

NTB har gang på gang demonstrert sin ubalanserte dekning av migrasjonen til Europa, men 3. juli tok man litt ekstra Möllers tran, og omtalte Italias innenriksminister slik: «Italias intenst innvandringsfiendtlige innenriksminister Salvini«. 

Dette er ikke i nærheten av nøytral nyhetsformidling, som er hva byrået forsøksvis etterstreber. Når omtalte NTB forbundskansler Angela Merkel som «intenst innvandringsvennlig»? Enn Fredrik Reinfeldt? Hva med den «intenst islamofile» Stefan Löfven?

NTB migrantdekning har tydeligere slagside enn en råtten migrantbåt idet den får landkjenning.

Jeg spurte derfor om det kun er visse politikere som skal utstyres med epiteter. Byrået viste til at man brukte en «noe mer forsiktig» versjon av hva det amerikanske nyhetsbyrået AP skriver: «Italy’s virulently anti-migrant interior minister». Forøvrig argumenterte man med at Salvini gang på gang har uttrykt seg «svært negativt» om innvandring, og at holdningene gjenspeiles i Italias praktiske politikk.

Forøvrig innrømte man at «benevnelsen kan helle mot en mer analytisk og kommenterende stil, og vi tar med oss innspillet»

Jeg repliserte:

«Jeg synes faktisk sammenligningen med Merkel er relevant, hun åpnet grensene for over en million migranter, og skapte store problemer for både sitt eget land og resten av Europa. Vi har også Stefan Löfven og Fredrik Reinfeldt, som har kommet med «intenst innvandringselskende» uttalelser. Men de får aldri noe tilsvarende epitet i NTBs meldinger.

Dette er politisk slagside, og det hjelper lite å dekke seg bak hva andre (f.eks AP) har skrevet.»

Det er imidlertid grunn til å tvile på NTBs vilje og evne til å unngå eksesser i omtale av migrasjon og migrasjonspolitikk. Så sent som i natt sendte man ut denne meldingen: «Flyktninger har gått av italiensk redningsbåt på Lampedusa». NTBs påstand om at det dreier seg om flyktninger er på dette tidspunkt umulig å verifisere, sannsynligheten er mye større for at de fleste av dem er økonomiske migranter. Så hvorfor kaller man dem ikke det? Eller simpelthen «migranter», som de uten tvil er?

Document har påpekt byråets innvandringspropaganda så mange ganger at vi står i fare for å trette våre lesere:

NTBs misbruk av flyktningbegrepet er så gjennomgående og massiv at det er all grunn til å mistenke byrået for å ha en politisk agenda: Man ønsker å påvirke opinionen til å bli mer vennlig innstilt til innvandring – til det som i svært stor grad er økonomisk migrasjon. Da er det opportunt å kalle migrantene noe de ikke er: flyktninger.

«Flyktning» har enn så lenge mer positiv klang i manges ører enn «innvandrer» eller «migrant», men man kan lure på hvor lenge det vil vare når ledende nyhetsformidlere som NTB bidrar til å viske ut skillet mellom begrepene.

Slik sett ødelegger NTB for de ekte flyktningene, de som rent faktisk har flyktet fra forfølgelse.

Når Document setter «asylbarn» i anførselstegn kreves offentlig canossagang, til tross for at alle, også NTB og Redd Barna, vet at det svindles og lyves over en lav sko med alder og identitet. Vi beklaget, men hvor er NTBs beklagelse over ubalansert og direkte falsk fremstilling av fakta om migrasjonen?

Norsk Telegrambyrå er norsk presses eget nyhetsbyrå, deleid av flere av de største mediene. De største eiere er Amedia, NRK, Aftenposten, VG, Adresseavisen. Også BT, Stavanger Aftenblad, Østlendingen og Harstad Tidende har betydelige eierandeler. Se hele listen i årsregnskapet, side 28, på brreg.no (.pdf)

Det er påfallende at et nyhetsbyrå kan holde på slik i år etter år uten at det reageres fra eier- og kundesiden.

En nærliggende tolkning er naturligvis at de øvrige mediene går god for byråets vridde dekning. De driver i samme business selv.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.