Nytt

Saint Sulpice-kirken i Paris i brann den 17. mars 2019. Foto: Instagram / Reuters / Scanpix.

En oversikt utarbeidet av den franske kriminal­etterretnings­enheten Service Central de Renseignement Criminel (SCRC) som Le Figaro har fått tilgang til, viser at franske kirker i 2018 ble utsatt for 877 tilfeller av vandalisme og 129 tyverier, hvilket svarer til nesten tre slike hendelser pr. dag.

Omfanget av denne typen forbrytelser var enda litt høyere i 2017, da i alt 1045 slike tilfeller ble registrert av SCRC. Ingen deler av landet er spart for fenomenet.

Hærverkets art tyder på at det ikke sjelden handler om eksplisitt antikristne handlinger, hva enten det dreier seg om ødeleggelser av tabernakler og statuer eller kors tilgriset med ekskrementer. Opplysninger fra innenriksdepartementet viser at også kirkegårder er omfattet av vandalismen, skriver den franske avisen.

Mange av Frankrikes mer enn 40.000 kirker befinner seg i tynt befolkede landlige områder, hvor det er vanskelig å sørge for kontinuerlig vakthold. Hvordan skal denne arven beskyttes? Løsningen blir gjerne å stenge kirkene utenfor messetidene, og ordne med alarm og kameraoveråkning.

Vandalismen av kirkene er rystende og vitner om en tap av sans for det hellige, der det vakre er en del av liturgien, skriver Le Figaro på lederplass.:

Samfunnet bør spørre seg hva det videreformidler til sine barn. Har det fortalt dem godt nok hvor mye vårt lands historie og arv skylder Den katolske kirken?

Hva representerer en kirke for vandalene? spør lederartikkelen. Er det en vanlig bygning eller en del av folkets sjel?

Kanskje disse spørsmålene kommer lovlig sent, og ikke lenger er de mest relevante.

 

Støtt Document

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller bidra med et enkeltbeløp:
kr

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.