Sakset/Fra hofta

Tinghuset i Skien, hvor Agder lagmannsrett holder til. Foto: Ahhh25 / Wikimedia Commons.

Agder lagmannsrett har den 18. februar 2019 dømt Barzan Mohammad (33) til fengsel i fem år og seks måneder, og Mohammed Yusuf Ahmad (34) til fengsel i fem år og tre måneder, for en gruppevoldtekt i Tønsberg den 21. juni 2016.

Kjennelsen, som ikke har begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse, er bemerkelsesverdig fordi lagmannsretten har gitt de to en lengre fengselsstraff enn de fikk av Tønsberg tingrett, der begge den 31. mai 2018 ble dømt til fem års fengsel.

Tingrettens dom er tidligere omtalt av Document. Den fornærmede norske kvinnen hadde blitt med de to på nachspiel, hvor hun sovnet etter et betydelig inntak av rusmidler. Hun våknet deretter av at hun ble voldtatt, men var ute av stand til å motsette seg overgrepet, som skjedde på omgang – vaginalt og analt, med penis og hele hånden.

Den kanskje groveste delen av overgrepet, begått av den tidligere volds-, rans- og narkodømte Barzan Mohammad, ble også videofilmet og lagt på Snapchat. Tønsberg tingrett bemerket:

Videoen viser en mannehånd, som i sin helhet, gjentatte ganger, føres inn og ut av endetarmsåpningen til en kvinne, som ligger på magen med hoftene opp. Man kan høre surklelyder, i tillegg til lyder fra kvinnen i form av svake ynk.

Selv om det nå går bedre med fornærmede, resulterte ettervirkningene av voldtekten i sterkt redusert livskvalitet for henne, som angst, blant annet for å treffe på overgriperne igjen, søvnproblemer, avbrutte studier og manglende omsorgsevne for datteren.

Blant temaene for anken til lagmannsretten var bevisvurderingen i forbindelse med skyldspørsmålet.

Det var en i utgangspunktet nokså sjanseløs anke, all den tid det fantes DNA-treff på sædrester fra begge de tiltalte, det fantes videobevis for deler av overgrepet, politi og helsevesen konstaterte at offeret hadde vært helt ute av seg, en rettstoksikologisk undersøkelse viste at hun ikke kunne gjøre motstand og uansett hadde en bevissthet som var for nedsatt til å gi samtykke, og fornærmedes forklaringer var konsistente, mens de tiltaltes ikke var det.

Lagmannsretten har derfor sett kategorisk bort fra at det handlet om frivillig sex, slik de tiltalte påstod, og essensielt stadfestet tingrettens vurdering av skyldspørsmålet.

I lagmannsrettens dom finner man også detaljer som har interesse utover det rent strafferettslige:

De to tiltalte […] hadde i 2016 kjent hverandre i flere år, og de var omgangsvenner. Barzan kom til Norge som ung gutt, mens Yusuf har opplyst at han kom hit i 2008.

Ifølge Tingrettens dom er Mohammed Yusuf Ahmad født i Irak. Barzan Mohammads fødested går ikke frem av domspapirene, men begge kommer tilsynelatende fra det kurdiske området:

Fornærmede har avgitt flere samsvarende forklaringer om hvordan hun opplevde sin tilstand, og hva hun registrerte ble gjort med henne i denne tilstanden. Hun husker hun havnet på sofaen, og at hun våknet da hun kjente at noen hadde vaginalt samleie med henne. […] da hun våknet for andre gang, kjentes det ut som om en trakk seg ut av henne. Det ble sagt noe på kurdisk, og deretter penetrerte en annen henne vaginalt.

Det handler med andre ord om ukultur hva behandling av kvinner angår, som er importert fra Midtøsten og lever kollektivt videre hos oss.

Det gis også en bemerkelsesverdig opplysning om en tredje utlending som var tilstede under gruppevoldtekten, men som ikke ble tiltalt fordi det ikke fantes beviser for medvirkning, og han tilsynelatende hadde ligget og sovet sterkt beruset.

[Tredjemann] avga politiforklaring 22. juni 2016. Han flyttet til Tyskland. Det ble derfor foretatt bevisopptak av hans vitneforklaring slik det fremgår av rettsbok 18. april 2018 fra Tønsberg tingrett. [Tredjemann] befant seg da på et mottak i Berlin.

Det å flytte fra Norge til Tyskland kan altså være ensbetydende med å flytte inn på et tysk asylmottak, som dermed i praksis er et slags gratis utlendingshotell.

Strafferammen for grov voldtekt, som Barzan Mohammad og Mohammed Yusuf Ahmad er dømt for, er 21 år, men det normale er fem år.

Forsvareren til den ene av de dømte sier til Rett 24 at begge de domfelte har anket dommen til Høyesterett. Advokaten mener at straffen er for streng. Rettsvesenet er med andre ord ikke ferdig med saken ennå.

Høyesterett kan ikke omgjøre bevisvurderingen i forbindelse med skyldspørsmålet, men kan derimot ta stilling til straffeutmålingen – dersom landets høyeste domstol da ikke avviser å behandle anken. Tør vi håpe på enda en skjerpelse av straffen?

Hvorvidt de to gruppevoldtektsmennene er norske statsborgere, sier ikke dommen noe om, men det må regnes som overveiende sannsynlig. I motsatt fall er fengselsstraffene av en varighet som er egnet til å oppheve også permanente oppholdstillatelser.

Den lange saksbehandlingstiden har gitt begge de dømte en viss strafferabatt.

Før gruppevoldtekten var NAV-systemet ifølge tingrettens dom inntektskilden for begge de dømte. De to har kun sittet tre dager i varetekt siden overgrepet fant sted for noe under tre år siden, for dermed å kunne bevege seg fritt i mellomtiden.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.