Kripos’ drapsstatistikk for 2018 viste at av de totalt 24 drapssaker i fjor, så var en fjerdedel partnerdrap. Alle ofrene var kvinner. Og i alle, bortsett fra ett tilfelle, var både offeret og gjerningspersonen utenlandsk statsborger.

– Marginaliserte grupper er overrepresenterte i denne typen drapssaker, sier Solveig Vatnar. Hun forsker på partnervold, og mener statistikken viser at mennesker med levekårsvansker for lett faller mellom stolene i Norge.

Solveig Vatnar sier at personer som lever i Norge uten norsk statsborgerskap er en av flere grupper som lever i det de i forskermiljøet kaller en ekstremsituasjon.

Mangel på norsk statsborgerskap får utenlandske menn til å drepe sine koner? De er nesten slik det høres ut fra Vatnar.

– I et flertall av sakene er det registrert trusler og vold i forkant. Vi som jobber i hjelpeapparatet har ofte i for liten grad oppfattet alvoret i situasjonen når vi får varsler. Vi tror vi har mer tid enn det vi har, sier hun.

Solveig Vatnar tror altså at hvis bare disse mennene som truer sine kvinnelige partnere og utøver vold mot dem vil bli snille og greie bare de får norsk statsborgerskap?

Er det ingen i dette forskermiljøet som kan se for seg at i andre kulturer så er kvinnene mindre verdt enn i vår norske kultur og at problemet ligger her og ikke i manglende norsk statsborgerskap? Og at disse drapene begått i Norge skyldes at man har sluppet inn en hel haug med voldelige menn som aldri kommer til å kunne tilpasse seg norsk kultur?

Hvis disse mennene hadde blitt gitt norsk statsborgerskap, så ville ikke statistikken sett så ille ut? De ville kanskje kunne kommet over i gruppen av «nordmenn som dreper sine koner»?

Hvorfor er det forresten en ekstremsituasjon å bo i et land mens man har statsborgerskap i et annet? Selv har jeg bodd i Storbritannia siden 1995, men jeg fremdeles norsk statsborger. Befinner jeg meg i en ekstremsituasjon? Det ante jeg ikke. Levekårsvansker følger heller heller ikke automatisk med hvilket statsborgerskap man har. Forklaringen ligger kanskje i at norsk eller britisk ikke lenger er «utenlandsk» nok. Med «utenlandsk» så skal vi nå forstå det slik at de kommer fra land med fjernere kulturer (les: islamsk)?

Jeg kan forstå at utenlandsk statsborgerskap er en fellesnevner i disse drapssakene, men disse forskerne får værsågod å levere litt bedre forklaringer på hvorfor statsborgerskap knyttes opp til partnerdrap. Det burde være nok av grunnleggende årsaker å gripe fatt i for den som tør!

TV2

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.