Mannen som er siktet for å ha drept sin kone på Manglerud mandag har innvandrerbakgrunn. Utlendinger utgjør 15 prosent av Norges befolkning, men står for over 60 prosent av partnerdrapene.

Kvinnen som mandag ble funnet død på Manglerud i Oslo, anmeldte siktede i 2011, men saken ble henlagt. i går ble mannen hennes , Ali R. (36), varetektsfengslet, siktet for drap. Etter hva Document erfarer har han pakistansk bakgrunn.

Siktede, som selv kontaktet politiet og sa at han hadde drept sin kone, ble fengslet for fire uker med brev- og besøks- og medieforbud. Han samtykket til fengslingen og møtte ikke i retten.

– Avdøde anmeldte siktede for familievold i 2011 i en sak der hun selv var fornærmet. Saken ble henlagt, men vi velger å gå ut med dette fordi vi mener det er relevant for siktelsen i denne saken, sa politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt i går til NTB.

Siden år 2000 er det begått 179 partnerdrap i Norge, 91 gjerningspersoner var født i Norge, 88 var født i utlandet. De første årene etter årtusenskiftet ble to av tre partnerdrap begått av norskfødte.

Nå er situasjonen omvendt: to av tre partnerdrap de siste ti årene er begått av utlendinger, totalt 47 drap. Norskfødte begikk i samme periode 25 partnerdrap.

Utlendinger er her definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, ofte kalt førstegenerasjonsinnvandrere. Denne gruppen utgjør 15 prosent av Norges befolkning, men stod altså for over 60 prosent av partnerdrapene.

Drap begått av norskfødte med innvandrerforeldre omfattes altså ikke av denne statistikken. Tallene er hentet fra VGs løpende oppdatering av partnerdrapsstatistikken.

Partnerdrap etter gjerningspersonens fødeland. Blå: født i utlandet, rød: født i Norge. Toppen ble nådd i 2013, da utlendinger drepte ti partnere. Skjermdump, VG.

Antall utlendinger som dreper sin partner eller ekspartner i Norge har ligget relativt sett høyt lenge, men skjøt i været for ti år siden; fra to drap i 2011 til ti i 2013. Siden 2015 har imidlertid trenden vært fallende, også hva gjelder norskfødte som begår partnerdrap.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.